Chuletas y apuntes de Psicología y Sociología de Oposición

Ordenar por
Materia
Nivel

Eredu topografikoa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en vasco con un tamaño de 5 KB

nortasuna: pertsonalitatea, besteei ematen diegun irudia adierazteko erabiltzen da. Sigmun freud: gizakak jokabideak ez ditu kasualitatez gertatzen, haurtzaroko lehen faseko esperientziek eragin handia dute bizitzaren eboluzioan eta haurtzaroko sexualiateak garrantzi handia du nortasunaren garapenean.


EREDU TOPOGRAFIKOA: konzientea; kontzientziente maila hau une horo kontzientzian dauden pertzepzioak; pentsamendu eta oroitzapenak osatzen dute. Prekontzientea: oroitzapenak osatzen dute zerikusirik bizi dugun uneko pentsamenduekin, baina kontzientera erraz ekar daiteke. Inkontzientea; kontzientea ez dauden oroitzapenak, asmoak eta osagaiak sartzen dira. Material horren parte bat ez da iñoiz kontzientearen parte izan

EREDU ESTRUCTURALA:
nortasun

... Continuar leyendo "Eredu topografikoa" »

Observació asistemàtica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 15,09 KB

Estadística Univariada: com es distribueixen els casos dins Dels valors de les variables, quin valor és el més característic i en quina Mesura ho és. 1) Moda: valor més freqüent en la distribució; 2) Mediana: valor del cas mitjà d’una distribució; 3) Mitjana: valor que se situa en el punt Central de la distribució segons el nombre de casos a cada banda del punt Central i la distància que el separa d’aquest punt; 4) Desviació típica: Mitjana de les distàncies de cada cas entorn de la mitjana.

Estadística Multivariada mètodes: es poden fer Anàlisis estadístiques en el cas del mètode experimental, el mètode comparat i També quan es fa servir l'enquesta per a recollir dades. No obstant això, en Els estudis de casos que

... Continuar leyendo "Observació asistemàtica" »

Variables estranyes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,54 KB

Mòdul 1


Procés inv. Social, etapes, lògica...: El disseny de la recerca ha de trobar l'equilibri entre les constriccions pràctiques De temps, diners, localització i disponibilitat de dades i entre els Requeriments teòrics, lògics, els objectius i les preguntes de la recerca. Les Etapes s'engloben dins de dos processos genèrics: primer, la construcció del Març Teòric de la recerca, i segon, el disseny empíric de la recerca, que inclou L'anàlisi de les dades. Els resultats de l'anàlisi ens tornen a remetre a la Teoria i les hipòtesis, que d'aquesta manera queden confirmades, refutades, Matisades o modificades. King, Keohane i Verba (2000) i també Goldthorpe (2000) Argumenten que la lògica inferencial científica s'ha d'aplicar

... Continuar leyendo "Variables estranyes" »

Característiques de la mostra (mates)

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 16,55 KB

Mòdul 2


Selecció casos: La investigació ha d’evitar situacions com la supradeterminació, la multicolinealitat I els biaixos que sorgeixen de l’observació de casos en determinades Circumstàncies.

Selecció variables: Cal evitar errors en la mesura i en l’assignació de variables, la introducció De variables irrellevants, o els problemes d’endogeneïtat.

Indeterminació: A vegades no es pot determinar si la realitat que es vol explicar és el Resultat d’un factor o un altre. Resulta impossible explicar d’on prové L’efecte causal que es vol explicar. Es pot considerar com a resultat de la Selecció de casos, ja que cada cas presenta determinades condicions determina Si la relació entre les variables analitzades mitjançant

... Continuar leyendo "Característiques de la mostra (mates)" »

Factores que intervienen en los procesos de crecimiento y desarrollo: la interacción, herencia, medio social

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en español con un tamaño de 189,77 KB

OBJETO DE ESTUDIO Y METAS DE LA Psicología EVOLUTIVA

     EL desarrollo lo podemos definir como cambios que con el tiempo se producen en la estructura, el pensamiento y la conducta de una persona como resultado de influencias biológicas y ambientales.      En el estudio del desarrollo humano se observan dos tipos de cambios:

 1. Cambio cuasinormativo:


  es el cambio que se da en un individuo en particular, que no necesariamente corresponde al cambio grupal.

 2. Cambio normativo

  Es un cambio inherente a la especie humana, es decir, se espera para todo el mundo.

Psicología EVOLUTIVA

UNIDAD I _ OBJETO DE LA  Psicología EVOLUTIVA. Teorías MÁS RELEVANTES.

OBJETO DE ESTUDIO Y METAS DE LA Psicología EVOLUTIVA

     EL desarrollo lo podemos definir... Continuar leyendo "Factores que intervienen en los procesos de crecimiento y desarrollo: la interacción, herencia, medio social" »

Filosofia esser huma en societat i la llibertat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,56 KB

1. Com s’ha d’organitzar i governar la societat?·Per què vivim en societat?


Dues causes


A)

Plató

Cap ésser humà és autosuficient. Per això viu en societat i coopera aportant el que sap fer, compartint-ho. Això permet l’autorealització de cadascú.
B)

Aristòtill’ésser humà necessita viure en societat per assegurar-se les necessitats bàsiques. Però a més també desenvolupar les capacitats específicament humanes (vida racional que el porti a la felicitat).//Tenim dues raons: a)Biològiques:
certa debilitat biològica en l’ésser humà que el porta a necessitar la protecció dels altres. No conductes innates (o són insuficients durant molt de temps per ser autònoms).
B)

Culturals:

aïllat no desenvoluparia allò que és més
... Continuar leyendo "Filosofia esser huma en societat i la llibertat" »

Les posicions i els interessos en la resolució de conflictes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,13 KB

Com fer i rebre un elogi


Els elogis són l’expressió d’un pensament o sentiment positiu cap a una altra persona.

Es el reconeixement de que l’altre té una qualitat que ens agrada

Quan fem un elogi podem referir-nos a :


 1. La conducta de l’altre ( saps escoltar molt bé)

 2. El seu aspecte ( m’encanta com et queda el cabell)

 3. Alguna cosa que li pertany ( m’encanta casa teva)

 • Si tots ens fem més elogis tots ens sentiríem millor

 • A tots ens agrada que em diguin causes positives i sinceres millorem l’autoestima dels altres

 • Tothom té qualitats positives. Cal descobrir-les i transmetre’ls

 • Si expressem el que ens agrada de l’altre, millorem les relacions interpersonals

 • Si alguna vegada hem d’expressar alguna cosa negativa a algú, serà

... Continuar leyendo "Les posicions i els interessos en la resolució de conflictes" »

La inmadurez y la inseguridad como características del menor inadaptado

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en español con un tamaño de 7,27 KB- a continuación detallaremos los estilos educativos que influyen en el menor, según Maccoby/Martín.-el estilo autoritativo-reciproco:-donde los padres muestran una autoridad firme, consistente y razonada, esta basado en el principio de reciprocidad en cuanto a derechos y deberes, considera a los hijos como personas, los padres promueven el intercambio verbal y la comunicación bidireccional, hay un clima democrático, produce autonomía y madurez. Es el más beneficioso para la socialización de los hijos.- el estilo autoritario-represivo: - en este sentido hay que aludir al caso de padres rígidos y absolutos en sus relaciones con sus hijos, pero a la vez con escasa o nula implicación con su rol de educadores. Dan mandatos absolutos y

... Continuar leyendo "La inmadurez y la inseguridad como características del menor inadaptado" »

Objectius autonomia i iniciativa personal

Enviado por Pedro Ferrandiz y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,96 KB

METODOLOGIA

TIPOLOGIA

L'acció educativa es centra en el alumne i no en la lògica disciplinaria → aprendre no es tan sols acumular coneixements, sinó desenvolupa la capacitat d'utlitzarlos.

Per tot això

 • Calen activitats i recursos diversificats. Organitzar l'aura de formes diverses
 • Coordinació entre àees o materies   estrategies comunes d'aprendre.
 • Generar interes resolgen problemes, Pensament cru

A l'hora de planificar les activitats, des de totes les àrees, cal tenir en compte elements de les competències més transversals per afavorir Ia seva adquisició, com els que a continuació es proposen:

Aprendre a aprendre


 • activitats d'autoavaluació i coavaluació i mesures individuals de reforç i ampliació.
 • Cerca d'informacions complementàries


 • Per
... Continuar leyendo "Objectius autonomia i iniciativa personal" »