Chuletas y apuntes de Psicología y Sociología de Oposición

Ordenar por
Materia
Nivel

Eredu topografikoa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en vasco con un tamaño de 5 KB

nortasuna: pertsonalitatea, besteei ematen diegun irudia adierazteko erabiltzen da. Sigmun freud: gizakak jokabideak ez ditu kasualitatez gertatzen, haurtzaroko lehen faseko esperientziek eragin handia dute bizitzaren eboluzioan eta haurtzaroko sexualiateak garrantzi handia du nortasunaren garapenean.


EREDU TOPOGRAFIKOA: konzientea; kontzientziente maila hau une horo kontzientzian dauden pertzepzioak; pentsamendu eta oroitzapenak osatzen dute. Prekontzientea: oroitzapenak osatzen dute zerikusirik bizi dugun uneko pentsamenduekin, baina kontzientera erraz ekar daiteke. Inkontzientea; kontzientea ez dauden oroitzapenak, asmoak eta osagaiak sartzen dira. Material horren parte bat ez da iñoiz kontzientearen parte izan

EREDU ESTRUCTURALA:
nortasun

... Continuar leyendo "Eredu topografikoa" »

Observació asistemàtica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 15,09 KB

Estadística Univariada: com es distribueixen els casos dins Dels valors de les variables, quin valor és el més característic i en quina Mesura ho és. 1) Moda: valor més freqüent en la distribució; 2) Mediana: valor del cas mitjà d’una distribució; 3) Mitjana: valor que se situa en el punt Central de la distribució segons el nombre de casos a cada banda del punt Central i la distància que el separa d’aquest punt; 4) Desviació típica: Mitjana de les distàncies de cada cas entorn de la mitjana.

Estadística Multivariada mètodes: es poden fer Anàlisis estadístiques en el cas del mètode experimental, el mètode comparat i També quan es fa servir l'enquesta per a recollir dades. No obstant això, en Els estudis de casos que

... Continuar leyendo "Observació asistemàtica" »

Variables estranyes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,54 KB

Mòdul 1


Procés inv. Social, etapes, lògica...: El disseny de la recerca ha de trobar l'equilibri entre les constriccions pràctiques De temps, diners, localització i disponibilitat de dades i entre els Requeriments teòrics, lògics, els objectius i les preguntes de la recerca. Les Etapes s'engloben dins de dos processos genèrics: primer, la construcció del Març Teòric de la recerca, i segon, el disseny empíric de la recerca, que inclou L'anàlisi de les dades. Els resultats de l'anàlisi ens tornen a remetre a la Teoria i les hipòtesis, que d'aquesta manera queden confirmades, refutades, Matisades o modificades. King, Keohane i Verba (2000) i també Goldthorpe (2000) Argumenten que la lògica inferencial científica s'ha d'aplicar

... Continuar leyendo "Variables estranyes" »

Característiques de la mostra (mates)

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 16,55 KB

Mòdul 2


Selecció casos: La investigació ha d’evitar situacions com la supradeterminació, la multicolinealitat I els biaixos que sorgeixen de l’observació de casos en determinades Circumstàncies.

Selecció variables: Cal evitar errors en la mesura i en l’assignació de variables, la introducció De variables irrellevants, o els problemes d’endogeneïtat.

Indeterminació: A vegades no es pot determinar si la realitat que es vol explicar és el Resultat d’un factor o un altre. Resulta impossible explicar d’on prové L’efecte causal que es vol explicar. Es pot considerar com a resultat de la Selecció de casos, ja que cada cas presenta determinades condicions determina Si la relació entre les variables analitzades mitjançant

... Continuar leyendo "Característiques de la mostra (mates)" »

Factores que intervienen en los procesos de crecimiento y desarrollo: la interacción, herencia, medio social

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en español con un tamaño de 189,77 KB

OBJETO DE ESTUDIO Y METAS DE LA Psicología EVOLUTIVA

     EL desarrollo lo podemos definir como cambios que con el tiempo se producen en la estructura, el pensamiento y la conducta de una persona como resultado de influencias biológicas y ambientales.      En el estudio del desarrollo humano se observan dos tipos de cambios:

 1. Cambio cuasinormativo:


  es el cambio que se da en un individuo en particular, que no necesariamente corresponde al cambio grupal.

 2. Cambio normativo

  Es un cambio inherente a la especie humana, es decir, se espera para todo el mundo.

Psicología EVOLUTIVA

UNIDAD I _ OBJETO DE LA  Psicología EVOLUTIVA. Teorías MÁS RELEVANTES.

OBJETO DE ESTUDIO Y METAS DE LA Psicología EVOLUTIVA

     EL desarrollo lo podemos definir... Continuar leyendo "Factores que intervienen en los procesos de crecimiento y desarrollo: la interacción, herencia, medio social" »

Desarrollo del lenguaje del niño de 0 a 12 años

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en español con un tamaño de 6 KB

•Fenotipo: Carácterísticas observables en una persona•Genotipo:composicióngenética de una persona, que contiene tanto rasgos expresado y no expresado.
Desarrollo prenatal: desde la concepción hasta el nacimiento. - Embrión: se forma luego de 2 semanas de la concepción, las células comienzan a especializarse, formando órganos, músculos, huesos y sis. Nervioso.
Periodo intrauterino(40 semanas):

Etapa germinal


Los primeros 14 días el cigoto se desplaza por la trompa de falopio hasta el útero, se forman las capas endodermo (aparato digestivo), ectodermo (piel), mesodermo (tejido muscular). Formación del saco amniótico, placenta, cordón umbilical. Implantación EN EL Útero.
Etapa embrionaria (2 a 8 semanas): Embrión, se desarrollan
... Continuar leyendo "Desarrollo del lenguaje del niño de 0 a 12 años" »

Filosofia esser huma en societat i la llibertat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,56 KB

1. Com s’ha d’organitzar i governar la societat?·Per què vivim en societat?


Dues causes


A)

Plató

Cap ésser humà és autosuficient. Per això viu en societat i coopera aportant el que sap fer, compartint-ho. Això permet l’autorealització de cadascú.
B)

Aristòtill’ésser humà necessita viure en societat per assegurar-se les necessitats bàsiques. Però a més també desenvolupar les capacitats específicament humanes (vida racional que el porti a la felicitat).//Tenim dues raons: a)Biològiques:
certa debilitat biològica en l’ésser humà que el porta a necessitar la protecció dels altres. No conductes innates (o són insuficients durant molt de temps per ser autònoms).
B)

Culturals:

aïllat no desenvoluparia allò que és més
... Continuar leyendo "Filosofia esser huma en societat i la llibertat" »

Les posicions i els interessos en la resolució de conflictes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 10,13 KB

Com fer i rebre un elogi


Els elogis són l’expressió d’un pensament o sentiment positiu cap a una altra persona.

Es el reconeixement de que l’altre té una qualitat que ens agrada

Quan fem un elogi podem referir-nos a :


 1. La conducta de l’altre ( saps escoltar molt bé)

 2. El seu aspecte ( m’encanta com et queda el cabell)

 3. Alguna cosa que li pertany ( m’encanta casa teva)

 • Si tots ens fem més elogis tots ens sentiríem millor

 • A tots ens agrada que em diguin causes positives i sinceres millorem l’autoestima dels altres

 • Tothom té qualitats positives. Cal descobrir-les i transmetre’ls

 • Si expressem el que ens agrada de l’altre, millorem les relacions interpersonals

 • Si alguna vegada hem d’expressar alguna cosa negativa a algú, serà

... Continuar leyendo "Les posicions i els interessos en la resolució de conflictes" »

Transferencia y contratransferencia los sentimientos del trabajador social

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en español con un tamaño de 6,58 KB

opción de una cierta directividad cuando esté demostrada la ausencia derecursos.

-Promover al máximo La libertad y la responsabilidad A la hora de tomar decisiones.

-Fomenta el Nodirectivismo:

-Verdadera no-directividad estimula activamente al ayudado, no significa ausencia deinflujo.

-No debe ser Unlaisser-faire.

Metáfora del Curador herido hay Tres posibilidades de relación con el que sufre:Ignorando la propia Herida: Salvadores, asumen toda la responsabilidad Del problema.

-Ante el sufrimiento, comparten su experiencia, Aumentando eldolor.

-Otros, desde su experiencia De herida y capacidad de curación despiertan Fuerzas sanadoras en la persona Ayudada (postura del curadorherido).

3 Acogida del mundoemotivo

Atender a la globalidad del ayudado,... Continuar leyendo "Transferencia y contratransferencia los sentimientos del trabajador social" »

Característiques del grup-classe

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,76 KB

Hem de considerar l’aula com una microsocietat. Posant com a Exemple una escola inclusiva, potenciadora de la cultura pròpia del territori i Que fonamenta el pensament crític i la participació (d’ara endavant anomenada “EP”), explicaré les relacions dins l’aula com a grup i la importància de la comunicació en aquestes relacions. Com diu Rivas, a més d’aprendre continguts Acadèmics, dins l’aula, l’alumne duu a terme un aprenentatge social i cultural Que configura la seva manera d’actuar en la societat.

● Relacions dins l’aula com a grup:

Segons Guerrero, aquests són els tipus de relacions que es Donen dins l’aula com a grup:

➔Relació professorat‐alumnat:
El professor es dirigeix a la classe per a mantener la... Continuar leyendo "Característiques del grup-classe" »