El vessant cantabric

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,3 KB

 

1. L’aigua, recurs escàs Les conques hidrogràfiques
L’aigua de la pluja procedent de la fosa de la nau flueix per la superfície de la terra, una part s’evapora, l’altra es filtra al subsòl (formant aqüífers). Conca hidrogràfica és el conjunt de terres i aqüífers que depenent de la quantitat d’aigua que rep pot aportar aigües al curs d’un mateix riu, el cabal fluvial i el règim fluvial. A Espanya la majoria són règims fluvials irregulars (creixen en època de pluges i amb estiatges). Conca hidrogràfica s’ordena per vessant: cantàbric i gallec, atlàntic i mediterrani. Vessant cantàbric i gallec: rius abundants i cabalosos amb nivell costant d’aigua per la regularitat de precipitacions.
Rius curts. (Sella, Narcea, Sil, Navia i d’altres amb aigües netes i Miño molt contaminades)
Vessant atlàntic: conques molt extenses. Moltes arrenquen prop del mediterrani però amb la inclinació de la Meseta desenvoquen a l’Atlàntic. (Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir) Vessant mediterrani: llevat de l’Ebre els demés formen conques petites amb desnivells. Estius secs que provoquen estiatges notables, alguns s’arriben a assecar (Túria, Mula, Sénia…) En canvi les pluges torrencials de la tardor provoquen inundacions.

Recursos hídrics


Confederacions hidrogràfiques són entitats adscrites al ministeri del medi ambient que gestionen recursos hídrics. La divisió en confederacions hidrogràfiques no es per comunitats autònomes per tant es més complexe l’actuació de les confederacions que tenen grans conques fluvials. A Espanya els recursos hídrics disponibles són superiors a la demanda total, però amb una diferència petita si es compara amb la dels altres països.
Demandes d’aiguaÚs agrícola i ramader: superior al 80% de l’aigua disponible i augmenta més amb el regadiu, però es evident que augmenta la productivitat i millora el nivell de vida dels agricultors. El problema és que aquesta aigua és contaminada pels adobs químics, pesticides i purins, actualment s’ha prohibit. Per frenar el consum d’aigua els agricultors tenen ajudes perquè utilitzin el reg per inundació. Ús urbà i industrial: demanda inferior a la de consum agrari. En l’industria es necessita aigua en processos de refrigeració de la maquinària, netejar o eliminar residus. L’aigua per l’ús domèstic és prioritària i presenta exigències de qualitat. A Espanya els submministraments es combinen amb aigües fluvials i dels aqüífers. Amb el creixement de les urbanitzacions i instal·lació de llocs turístics genera increment del consum d’aigua quan n’hi ha més demanda per l’època de l’any (consum d’aigua a les àrees turístiques entra en competència amb la necessitat del regadiu) El problema dels últims anys és la contaminació de les aigües amb abocaments urbans i industrials que converteixen rius amb clavegueres, això s’ha corregit gràcies a les depuradores.

Entradas relacionadas: