Chuletas y apuntes de Tecnología Industrial de Oposición

Ordenar por
Materia
Nivel

Calculo ventilacion natural

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en español con un tamaño de 964 bytes

  1. Si conoces las renovaciones que necesitas (Ej:8), puedes calcular el caudal necesario en m3/h (Ej:9.000). Una vez conocido el caudal total necesario lo divides por 3.600 y tendrás el caudal en m3/seg (Ej:2,5). Considerando como valor medio de la velocidad del aire 0,5 m/seg, podremos obtener la superficie necesaria para una ventilación natural, dividiendo 2,5:0,5 = 5 (Ej:5 m2). Por último, desarrolla los 5 m2 necesarios en diferentes aberturas, al ser posible repartirlas en fachadas opuestas.
  1. 3 m/sg es soplar, corriente continua de las que te quitan el peluquín  

Harikortasuna

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,61 KB

MATERIALEN EZAUGARRI MEKANIKOAK:


-Elastikotasuna: Gorputz bat itxuragabetu ondoren hasierako forma berreskuratzeko gaitasuna (Indarra desagertzean).
-

Plastikotasuna

Gorputzak forma mantentzeko gaitasuna (Indarra desagertzean).
      -Harikortasuna: Hari forma hartzeko gaitasuna.
      -

Xaflakortasuna

Xafla forma hartzeko gaitasuna.
-Kohesioa: Indar bat egitean, gorputz bat bere atomoak bereizteari ezartzen duen erresistentzia neurtzen du.
      -Zailtasuna: Indarra ez denean aldatzen denborarekin.
      -

Gogortasuna

Gorputz bat besteak marratzeko gaitasuna.
      -

Erresilientzia

Gorputz bat kolpeak jasateko gaitasuna.
-Hauskortasuna: Kolpeekin apurtzeko gaitasuna. (Material gogorrak-- hauskorrak)
-Iraunkortasuna nekeari: Material bat behin
... Continuar leyendo "Harikortasuna" »

Instalación monotubo calefacción

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en español con un tamaño de 5,77 KB

Instalaciones calefacción


Calefacción central: un hogar único trasmite calor a un cierto número de locales por medio de una red y sus correspondientes radiadores/ Calefacción local: sirve exclusivamente para un local o vivienda únicos.  

Elementos que forma la instalación

:

Generadores de calor:

las calderas son los  generadores más habituales en las instalaciones de calefacción.

Según situación


Calderas de pie

Se colocan sobre el pavimento;
calderas murales que van colgadas de la pared// Según tipo de energía utilizada:

Calderas de combustibles sólidos


Calderas de combustibles líquidos


Calderas de combustibles gaseoso

;

Calderas de energía eléctrica;


caldera de biomasa// Según su sistema de combustión:

Calderas atmosféricas de tiro

... Continuar leyendo "Instalación monotubo calefacción" »

Kontrol sistemak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,7 KB

Kontrol bidezko sistema automatikoa, elkarrekin konektatzen diren elementu fisikoz, erreguladore, transduktore, kaptadore… osaturiko sistema da. Hauen guztien bidez, prozesuak automatikoki kontrolatzen direlarik.


Bi kontrol sistema mota ezagutzen ditugu, begizta irekiko kontrol sistema eta begizta itxiko kontrol sistema.

Begizta irekiko kontrol sistema:

Begizta irekiko kontrol sistemetan, irteerako seinaleak ez du eragiten sarrerako seinalean. Hau da, sarrerako seinaleak, sistemaren portaera kontrolatzen duten elementuetatik pasatzen da, baina ez du irteeraren eraginik jasaten. ESQUEMA

Adibidea: Suposa dezagun gela bat berotu nahi dugula, horretarako, tenporizadore, erradiadore eta gela bat beharko ditugu. Prozesuaren eskema ondokoa izango litzateke:

... Continuar leyendo "Kontrol sistemak" »

Elements resistents de les estructures entramades

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,28 KB

estructura: conjunt d’elements units, garanteix solidesa i estabilitat d’un objecte/construcció. /// funcions: suportar pes: pont,grua - sostenir objectes de forma estable i sense deformarse: cavallet,canelobre - contenir elements: paperera,cotxe - protegir contingut i estructura de l’acció d’elements externs: casc,ouera /// pilar,columna,pilastra: elements verticals q suporten el pes d la estructura q esta x damunt dells i el transmeten fins un nivell inferior o fins els fonaments /// pilar: quadrats o rectangulars columnes: cilíndriques,tenen fins decoratius pilastra: columnes o pilars adossats a un mur /// biga,bigueta,llinda:
elements horitzontals lineals, salven un espai entre dos suports /// bigues: recolzen en pilars,els transmeten
... Continuar leyendo "Elements resistents de les estructures entramades" »

Com podem transformar l'aigua en electricitat?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 20,04 KB

T3:Temps atmosfèrics: és l'estat de l'atmosfera pel que fa a la temperatura, la humitat, el vent, etc.Clima: és el conjunt de condicions atmosfèriques que caracteritzen una regió. Marinada: és el vent que bufa de la marcap a terra i sol durar des que acaba el terral fins que es fa fosc.Precipitació: caiguda d´aigua líquida o sòlida, procedent de la atmosfera que es diposita sobre la superfície de la terra.Estiatge: és el nivell de cabal mínim que aconsegueix un riu o llacuna en algunes èpoques de l'any, principalment a causa de la sequera.Aridesa: és la característica que presenta, respecte a la humitat, una zona terrestre afectada per un clima amb precipitacions escasses o gairebé nul·les.Amplitud: és la magnitud del canvi
... Continuar leyendo "Com podem transformar l'aigua en electricitat?" »

Ehun motak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en vasco con un tamaño de 16,28 KB


Landareak

Dibisioa

Briofito

Pteridofito

Gimnospermo

Angiospermo

Berezitasuna


Gametofito nagusia

Esporofito nagusia

Esporofito nagusia

Esporofito nagusia

Gametofitoak biziera independientea

Gametofitoak biziera independientea

Gametofitoa esporofitoaren barruan babesturik

Gametofitoa esporofitoaren barruan babesturik

Ernaltzeko ura  (arrak igeri)


Ernaltzeko ura  (arrak igeri)


Ernaltzeko urik ez (arrak ez mugikorrak)

Ernaltzeko urik ez (arrak ez mugikorrak)

Espora mota 1

Espora mota 1

2 espora mota

2 espora mota

Ehun baskularrik ez

Ehun baskularrik  bai

Ehun baskularrik  bai

Ehun baskularrik  bai

Hazirik ez

Hazirik ez

Hazirik bai

Hazirik bai

Fruiturik ez

Fruiturik ez

Fruiturik ez

Fruiturik bai


Energia motriu

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 13,61 KB

1.CENTRALS ELÈCTRIQUES I PRODUCTORS D’ENERGIA

Producció, transport i Consum d’energia

L’element principal de qualsevol central generadora d’energia, és el Generador elèctric o l’alternador, que transforma l’energia mecànica en energia elèctrica.

Per transferir l’energia elèctrica des de les centrals generadores fins als Centres de consum s’utilitza la xarxa elèctrica, que consta les línies Elèctriques de transport, estacions transformadores i línies de distribució.

L’inconvenient principal de l’energia elèctrica produïda a les centrals és Que no es pot emmagatzemar, per això, cal regular-ne la producció i ajustar-ne El consum. És molt variable i depèn de molts factors, per exemple es consuméix Més electricitat

... Continuar leyendo "Energia motriu" »

Pressió física

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,16 KB

DESPLAÇADORS Aquests interruptors (switch) s’utilitzen en tancs i recipients on interessi conèixer Si es supera o no un cert nivell. Tenen un millor comportament que els flotadors Quan hi ha moviment en el líquid (onades). El principi de funcionament d’aquests sensors és la flotabilitat. Un desplaçador Més dens que el líquid es suspèn d’un ressort. Quan el líquid cobreix el Desplaçador, el pes d’aquest queda suportat pel líquid i activa els interruptors Que funcionen per imans. Aquest sistema permet detectar els valors superior i Inferior de nivell. Sistema no recomanat per sòlids.    

FLOTADORS


 Aquests sistemes estan basats en un flotador o boia (menys densa que el Líquid) que es desplaça en sentit vertical amb
... Continuar leyendo "Pressió física" »

Matemáticas del motor eléctrico

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en español con un tamaño de 9,91 KB

Gracias a Los motores eléctricos se consiguen los siguientes movimientos:

-Desplazar Verticalmente los cristales de las puertas.

-Posicionar Los espejos retrovisores exteriores horizontal y verticalmente.

-Efectuar el Desplazamiento y ajuste de los asientos eléctricos.

Conmutación del sentido de giro en motores De corriente continua


La Conmutación se consigue cambiando el sentido de la corriente que se suministra. Es decir conmutando la corriente en los terminales de alimentación del motor, Se conseguirá que este gire en un sentido u otro.

Cambio de sentido de giro mediante Conmutador doble


Se consigue Conmutando simultáneamente la corriente de entrada a los terminales del motor Mediante un conmutador doble.

Estos tienen 3 posiciones:

-La central... Continuar leyendo "Matemáticas del motor eléctrico" »