24

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,14 KB

 
*Caracteristiques generals* Al S.XVIII començaren a desemvolupar-se corrents contraris al racionalisme de la ilustracio i al Neoclassicisme. Donava prepoderancia al'individu, exaltava els sentiments i reivindicava la llibertat. Al S.XIX, l'esperit romantic es va projectar en totes les arts i es va estendre per tot Europa. Com a moviment estetic, el ROmanticisme presenta una voluntat modernitzada profunda i feu a aportacions fonamentals en l'art, la musica i la literatura. Aquest moviment significa un canvi del gust estetic i de les teories de la creacio. *Caracteristiques*
*Sentiment i mon emotiu*
Els romantics exaltaren els sentiment i les emocions. *Llibertat creadora* eren partidaris de l'originalitat, de la llibertat enfront de la imitacio neoclassica. *Individualisme* reivindica el subjectivisme i el culte al jo. *Temes i ambients* preferien els ambients nocturns i sordids i buscaben les histories fantastiques. *Literatura popular i llengues nacionals* mostraren interes per les tradicions i manifestacions populars i llengues nacionals. *Nacionalisme* llibertat de l'individu, defensaren la llibertat del pobles. *Recerca de la inspiracio* es van inspirar en les cultures exotiques i en el passat medieval. *Natura i paisatge* els llocs intactes i la inocencia dels habitants del mon rural inspiraren els romantics.


*Romanticisme i Renaixença* *En el romanticisme van conviure dues tendencies molt ben definides.* Una tendencia conservadora, confessional, aristocratica i reaccionaria i que s'interesa pel passat medieval. *Una tendencia liberal, laica, i revolucionaria amb vista al futur. El Romanticisme arrela a les nostres terres a mitjan S.XIX i coincidi amb un moviment literari i politic conegut com a Rexaixença. Renaixença- doble sentit. Per a dominar l'epoca de la nostra literatura compresa entre la decadencia i el modernisme. I per a designar el mov, cultural i de conciensacio nacional, amb l'aparicio d'un sentiment nacional i de recuperacio de la literatura popular. *Romanticisme a casa nostra* Hi hague a casa nostra una actitud receptiva respecte del Romanticisme. No hi havia produccio propia. El romanticisme a casa nostra va haver de crear una tradicio propia i una llengua apta per a la literatura davant la marca de models i tradicio en la nostra llengua. *Generes Romantics* *Narrativa* El 1862 es publica la 1ra novela historica- realisme incipient i força del costumisme. *Poesia* Fou el genere preferit, era mes facil de publicar i s'adequaba millor als gustos i a les capacitats dels nostres romantics. *Teatre* El drama historic- consolidament del drama romantic.

Entradas relacionadas: