Vangardismo

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 1,01 KB

Vangardismo Galego

Caracteristicas: Actitude critica coa poesia do XIX, Vontade de renovacion da arte e cultura galega, conciencia de grupo, publicacion de manifestos (ex: mais ala de M.Antonio) e revistas onde defenden as ideas vanguardistas, As liñas poeticas van dende a asuncion plena dos procedementos vangardistas (creacionismo*) ata a reformulacio tradicional (neotrovadorismo) ou popular (Hilozoismo*)

Neotrovadorismo (Bouza Rey e Alvaro Cunqueiro)

Imaxinismo* (mestura de elementos tradicionais como a metrica popular con elementos innovadores como a ausencia de protagonismo da figura humana

Vangarda Plena* Manuel Antonio (Comprometido co movemento galeguista, mais rupturista esteticamente cos anteriores, en vida so publicou de catro a catro [vision do mar abstracto], vangardismo lingüitico, verso libre, ausencia de rima, etc)

Entradas relacionadas: