Poemes

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,88 KB

 16 - BÈLGICA de Josep Carner (noucentisme, XX)
Si fossin el meu fat les terrres estrangeres
Mètrica
: És una glossa de quatre estrofes de versos alexandrins i versos de 13, 14, o 16 (versos d’art major).
12 AF/12 BM/12 BM/12 AF/10 AF/10 CM/12 BF/12 CM/12 BF/10 DM/12 EF/10 DM
Figures:
· Personificació
· Enumeració
· Anàfora (v.8 ? vora... vora...)
· Antítesi (v.3 ? llum grisa i groga, pluja i sol)
· Polisíndeton
Contingut: En aquest poema l’autor parla de Bèlgica, el seu país d’exili. Aquesta era l’ideal noucentista pel seu paisatge urbà (natura civilitzada). També esmenta l’enyorança que sent al seure fora de Catalunya.
17 - BÈLGICA (II) de Josep Carner (noucentisme, s. XX)
Una ciutat on vagaria
Mètrica: 12 versos...8 AF/12 BF/10 BM/12 AF/13 AM/12 CF/8 BM/12 CF/11 BM/14 DF/12 EM/12 DM
Figures:
· Hipèrbaton ( v. 33 ? oficials rengleres...)
· Anàfora ( v. 31 ? de)
· Metonímia ( v. 32 ? paraigües eminents “savis”)
· Enumeració ( v. 37)
Contingut:En aquest poema l’autor parla de Bèlgica, el seu país d’exili. Aquesta era l’ideal noucentista pel seu paisatge urbà (natura civilitzada). També esmenta l’enyorança que sent al seure fora de Catalunya.
18 - TOT L’ENYOR DE DEMÀ de Joan Salvat Papasseit (Futurisme s. XX - Avantguarda)
Tot l’enyor de demà
Mètrica: Versos menors, blancs i trencats.
Figures:
· Epítet (v. 6)
· Paral·lelisme ( v. 8 i 9 ? sofà)
· Paradoxa
· Polisíndeton
Contingut: un malalt pensa en el demà de manera optimista. Realitza una descrició de la vida quotidiana amb un senti clarament polític.
19- TOT L’ENYOR DE DEMÀ (II) de Joan Salvat - Papasseit (Futurisme s. XX - Avantguarda)
I desprès l’adroguer
Mètrica: Versos trencats, polimètrics, lliures i de rima irregular.
Figures:
· Metàfora
· Anàfora amb polisíndeton
· Interrogació retòrica
· Al·literació ( v. 45)
· Personificació ( v. 45 ? cavalls assenyats)
Contingut: Descriu la vida al carrer, tractant la vida quotidiana com a una cosa sublim si és mirada amb els ulls adequats, de manera que atorga molta importància al present, ja que el passat és oblidat i el futur està per venir.
20- Vinyes verdes vora el mar de Josep Maria de Segarra (Noucentisme, S. XX)
Vinyes verdes vora el mar
Mètrica : Estrofes de 5 Versos (quintets) de versos heptasíl·labs amb rima asonant i la següent estructura ABABA.
Vinyes verdes vora el mar
Figures:
· Comparació superlativa (v.7 ? més fines que l’oserda)
· Al· literació ? v.
· Hipèrbaton
· Paradoxa ( v. 8 ? verd vinya, blau mar)
· Personificació (v.13 ? vincleu el cos)
Contingut: L’autor homenatja a un paisatge que el fascina i desitja que es mantingui sense ser malmès. L’estàtica del lloc contrasta amb tots els pensaments que desfilen per la ment de l’autor (molta activitat)
21- Aigua - Marina de Josep.M de Segarra(Noucentisme, S. XX)
Voldria, ni molt ni poc
Mètrica: Estrofes (molt) més irregulars formades per versos heptasíl·labs (la majoria). Per tant està formada per versos i estrofes trencades. Té la següent estructura: ABABACCDD i una rima consonant.
Figures:
· Enumeració (d’infinitius) (v.5 ?subordinació completiva)
· Metàfora (v.12 i 13 ? creure en la fusta... seguretat)
· Asíndeton (v.9 ? dóna rapidesa al poema)
Contingut: Aigua - Marina pertany al recull de poemes Àncores i estrelles (1936). El motiu de l’obre és el tòpic Carpe diem i convida a creure en el món tangible i gaudir-ne sense avergonyir-nos (v. 4 i 5). D’aquesta manera s’analitza el procés de viure enamorat i presenta una platja com el paisatge idoni per aconseguir la plenitud d’un amor serè i harmoniós.

Entradas relacionadas: