Poemas del rey

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en gallego con un tamaño de 2,95 KB

Rosalia de castro (1837-1885) un sinal de identidade do noso sistema literario.A súa obra supón, a incorporación dunha voz de muller a unha literatura ocupada exclusivamente por homes.A autora era consciente desa circunstancia e dos atrancos que tiña que atravesar unha voz poética feminina e libre neste contexto. -Creación/feminina/temática lixeira e abre un universo poético descoñecido.-A vida da autora é complexa:infancia determinada pola ausencia da figura paterna, casamento que a distancia das terras galegas,mortes de varios fillos... todas estas circunstancias vaense reflectir nos seus textos,particularmente no segundo libro, follas novas (1880). 1863.Cantares Galegos Rosalía pretende con Cantares erguer un canto de defensa de Galiza diante das ofensas e aldraxes que sufría,reflectir a situación de abandono e miseria que se vive na nosa terra. Pretende retratar a identidade galega e converte así o libro nun texto de representación colectiva,nunha poesía global e comunitaria.O esquema poético do que parte Rosalía no libro é a lírica popular galega.En cantares Gallegos podemos diferenciar en xeral, tres grandres grupos temáticos: -Poemas de carácter costumista recollen costumes ou tradicións galegas da epoca.Un repoludo gaiteiro.- Poemas intimistas a voz poética reproduce o seu conflito interno e persoal, Campañas de bastabales. - Poemas sociais interesa representar en clave de protesta a situación de menosprezo que sofre Galiza.A gaita Galega. --1880 Follas NovAS.O ton xeral dos poemas que co mpoñen este libro é moito máis grave, dorido e confesional e desaparecen parte dos co ntidos festivos do primeiro libro.A propia autora reflexiona sobre esas diferenzas no texto que precede ao libro, Dúas palabras da autora.Son maioria,case o 60% do total, os poemas de carácter persoal-existencial, através dos cales a autora expresa as suas dores,os seus sentimentos ou premonicións, os seus medos.Hai tamén sitio no libro para os poemas de carácter social,fundamentalmente nas dúas últimas seccións Da terra e As viúdas dos vivos e as viudas dos mortos.A sección intermedia Varia,acolle poemas de diferente catalogación: - Os poemas de temática social que aparecen recollidos en follas novas son máis directos e críticos que os que aparecian nos cantares gallegos. -Obra en prosa polo conto gallego no ano 1870

Entradas relacionadas: