Hdh

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 2,3 KB

 
Izakinen balorazioa: Arauak dio izakinak baloratu egin behar direla, bere izaeraren arabera, erositako presiona edo ekoizpen kostuan. Izakinak kanpoan erositako produktuak badira erosketa prezioaren arabera baloratzen dira. Izakina, aldiz, enpresan bertan ekoiztutako produktuak baldin badira, ekoizpen kostuaren arabera baloratzen dira. Bi arau hauen edukia honelakoa da:*Erosketa prezioa: produktuen facturen kopurua + operazioaren gastuak*Ekoizpen kostua: lehengaiak + beste kontsumo batzuk + fabrikazioaren zuzeneko betes gastuak + enpresaren zeharkako kostuak.Balorazio irizpideak:  Indarrean dagoen araudiak erosketa-prezioa eta ekoizpen kostuaren prezioak enpresaren izakinak banan banan baloratzeko nahikoak ez diren kasuetarako balio irizpide batzuk proposatu eta gomendatzen ditu. *PMP irizpidea: hasierako izakinen eta kantitateen arabera ponderatutako sarreren batez besteko prezioa kalkulatzean datza. *FIFO irizpidea: Biltegiko produktuen irteera-balioa sartu ziren lehengoen prezioa da. Izakinak bere sarrera balioarekin erregistratzen dira, ordena kronologikoa errespetatuz. *LIFO rizpidea: Izakinen irteera-balioa sartu ziren azkenekoen prezioa da. Izakinak biltegitik ateratzen dira sartu zirenaren kontrako ordenean.Izakinen kontrol fitxa: Izakinen mugimenduak sistematizatzeko eta erregistratzeko biltegi fitxa bat edo izakinen kontrol fitxa delakoa erabiltzen da. Dokumentu honetan izakin moduan dituzten produktu guztiak, hauen balorazioa eta gertatzen diren sartu-irteera guztiak kronologikoki ordenatuta apuntatzen dira banaka banaka. Horretaz gain, biltegiratutako produktuen informazio garrantzitsua ere apuntatzen da fitxa horietan. Izakinen kontrol fitxan bildu beharreko informazioa: *Produktuen identifikazioa, erreferentzia, kodifikazioa. *Inbentarioen kudeaketari erreferentzia: mantendu beharreko gehieneko eta gutxieneko izakinak, eskaera  puntua, segurtasun stock.a. *Erabilitako balio irizpidea: PMP, FIFO edo LIFO. *Izakinen deskribapena eta erregistro kronologikoa: irteera eta sarrera

Entradas relacionadas: