Galego 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 3,61 KB

 
Lirica 2º metade do xx.
1 libro en galego: bretemas mariñás de celestino luis crespo 46. abrense editoriais como colección benito soto en Pontevedra, dirixida por celso Emilio ferreiro 50 ed galaxia
Xeracion do 36: paisanismo ruralista:aquilino iglesia alvariño ou diaz castro. Neotrobadorismo alvarez Blázquez , intimistas rosaliás maria mariño
Promocion de enlace: Antón Tovar, pozo garza, cuña novás. Vangardas e x27.
Poesia social de celso Emilio ferreiro: o soño sulagado. Longa noite de pedra.
Xeracion do 50. poetas das festas minervais. Manuel maria. Uxio novoneyra, xoana torres, Bernardino graña, garcia bodaño,mendez ferrin.
Luis Pimentel: mais vello, da epoca das vangardas. Sombra do aire na herba.
Tendencias da narrativa de posguerra.
Continuación da prosa da xeracion nos. A xente da barreira, 1 novela en galego de posguerra de Carballo calero51.
A imaxinacion como fuxida ou evasión: realismo fantastico de cunqueiro
Indagación no conto popular. Realismo popular de anxel fole.
Realismo social de blanco amor
A nova narrativa a partir dos 60.
Cunqueiro: merlin e familia. As cornicas de sochantre, si o vello simbad volvese as illas. Semblanzas (mais realista)
Anxel fole: a lus do candil, contos da néboa.
Blanco amor:a esmorga. Os biosbardos, xente o lonxe.Teatro galego do s xx.
Antes da g.civil. a 1º a fonte do xuramento de fco.maria de la iglesia 1882. a partir do 16 irmandades da fala. Crean conservatoria nazonal do arte gallego e escola dramatica galega.o mariscal cabanillas-villar ponte e a man de santiña de cabanillas. A xeracion nos pedrayo: a lagarada. Teatro de macaras. Risco: o bifon de el rei. Castelao: os vellos…o seminario de estudos galegos, Carballo calero, bouza brey. Destaca a fiestra valdeira de Rafael dieste.
No exilio:teatro popular. Varela buxan creou compañía galega Maruja Villanueva.
Teatro culto: os vellos…, luis seoane a soldadeira, blanco amor: farsas para titeres.
Posguerra:o principio as obras ridiculizan os galegos. Non o fan: vento choido de x.l. franco grande. Auto do tabernerio de Manuel maria. Outras censuranse e seran representadas mais tarde como auto do prisioneiro de Carballo calero. Alvaro cunqueiro moi representativo: o incerto señor don hamlet.
Na transición o grupo abrente animado por Ernesto chao.

Modelos narrativos de final de seculo.
Nova narrativa galega.novas forma narrativa o home non e o centro.ç
Influencias de kafka(o absurdo) james joyce: monolog ionterior) faulkner: iloxica temporal. Freíd: subconsciente)traumas.
Mendez ferrinç:percival e outras historias. Carlos casares: vento ferido. Xohana torres: adios maria.
Mais tarde seguen escribindo pero deixan a tendencia da nng. Ferrin:amor de artur.
Casares: ilustrisima
Neira vilas:a marxe da nova narrativa:memorias dun neno…

Entradas relacionadas: