Filoo txuleta

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,73 KB

 

/Mendebaldeko fiolosofia Grezian zortu zen eta gertkariak azaltzeko modua aldatu zen. 2 metodo  mythos: alegiazko kontakisunarekin du zerikusia. azalpenak emateko gizakiaz gaindiko indarrez zuen jaikoez edo gizakiz baliatzen ziren. eduki sakratua,misteriotsua zena,gutxi batzuen esku   logos: egia bilatzen du argudioetan oinarritutako azalpen arrazionalaz?konbenzitu nahi du. Jarrera filosofikoa unibertsoa ulertzeko zituzten arazoak argitzeko sortu zen Zalantza ezjakitasunaz ohartzea eta jakiteko beharra izatea. filosofoek egin ziren lehenengo galdera:unibertsoa hain handia eta hain konplexua izanez, nola izan ahal da da kosmosa(osotasun arminikoa)eta ez kaosa(nahastea)?/METODO ARRAZIONALIZTA aro modernoan sortu eta arrazoimena nagusitasuna egiazkoa eta egokia zer den epaitzen dute eta gure ezagutzei buruzkoziurtasuna ematen digute. bi arrazoi ematen: 1-es dago adimenean lehenago  zentzumenetan egon ez den ezer adimen bera izan ezik 2-gure idei argienak arrazionamenetik datoz Zentzumenetatik aldiz zalantzazkoak. emendik abiatuta arrazionalismo klasikoa hartu zuten: intuizioa eta dedukzioa konbinatzen dituen metodoa, matematikaren eredua artu, zientzia perfektutzat jotzen baita. guztiak ez dute eredu matematikoari jarraitzen: arrazionalismo kritikoa honek gure ezaguerari proba kritikoa egiten saiatzen da egiara hurbiltzeko / Errealismo: dioenez errealitateak existentzia propioa du subjektuarekin serikusirik ez duena.ezagutzren alderdi objetiboa da bereziki aipagarria, subjektua baino garranzitzuagoa errealismoaren aita: Aristoteloes Idealismo ez dago erralitterik errealitatea ezagutzen duen subjetutik kanpo. kontzientziaren existentzia da zalantzarik gabeko bakarra hau da ni pentsatzen dudana da gauza ziur bakarra. ideiak: ezagutzeko eta pentsatzeko ezinbestekoak ditugun tarteko elementuak dira.           FILOSOFIA MOLA xDErrealitate  hitzaren adierak: erreala dela definitzeko 2 modu: Definizio negatiboaren arabera, errealitatea itxuraren eta posibilitatearen aurkakoa da. Kontingentea: horrelaok errealitatea orain bada baina agian ez izana gerta zitekeen Beharrezkoa beharrezkoa den zerbait azaltzeko. erabat erreala den zerbaitez ariko gara. izan baden zerbait eta ezinezkoa dena ez izatea edo beste modu batekoa izatea.Hautemangarria zentzumen bitartez jasotzen dugu dela erreala esaten dugu batzuetan hori da E. Hautemngrr. Psikikoa gure pentsamenduen irudipenen nahien ideien... errealitatea da. bakarkaoak diira, buru barnekoak. Alegiazkoak Oinarri teknikoa duen pertzepzio eta sentzazio multzoari estan zaio Ezagutzeko aukera arazo bat sortzen: ezagut daitekeen ala ez.6 erantzun: Dogmatismoa: zalantzarik gabeko egia da. Eszeptisismoa esinezkoa da ezagutza fidagariak eskuratzea dio ez baitago froga nahikorik. Subjetibismoa: unibertsalki baliozkoak diren egiak lortzeko aukerarik ez dagoela uste dute.Pragmatismoak egiazkoak eta baliagarriak parekatzen ditu Kristizismoa dogmatismoaren eta eszeptizismoaren arteko jarrera da. gure esagutzako ahalmenak noraino irits daitekeen argitzen saiatu edo gure ezagutzak errealitatearekin kritikoki egiaztatzen saiatu. Perspektibismoa errealitatea ezagutu daiteke baina ikuspegi ezberdinak batuz gero, ezineskoa egia jakitea. METODO ENPIRISTA bi ezagutza iturri bereiztu esperientziala/arrazionamena. arrazoimena  zientzia formala garatzeko iturri egokia hau da jakin dezakegu baieztapen horiek egiazkoak edo faltsuak diren. ez dute ezagutza gehitzen. zientzia ez formalak esperientziaren bidez baino egiazta es daitezkeen enuntziatus osaturik. izateko egiak emanten dituzte eta horiek ezagutza gehitzen dute. ikerketarako indukzio bidezko metodoak erabiltzen dira hauek gure ezagutza guztien jatorria azaldu behar du.   FILOOOO MOLA xD

Entradas relacionadas: