Euskara

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 1,25 KB

Bakunak: Aditza bakarra duten perpausak dira. Elkartua: Aditza bat baino gehiago duten perpausak dira. Galdera perpausak: Galderak egiteko erabiltzen dira. Zati galderak:Ezagutu nahi den informazioa galdetzaile baten bidez adierazten da. Aukera galderak: Galdera berak aukera bat ematen du. Bai/ez erako galderak: Baiezko eta ezezko erantzunak eskatzen duten galderak. Aginte perpausak: Agindua adierazten dutenak. Arridura perpausak: Harridura, larritasuna, nahigabea, poza etb. adierazteko erabiltzen dira.
laburpen bat egiteko : -gai edo izenburua zein den jakin-gaiak lagunduko digu ekintza naguziak zein diren zehazten. Horiek bakarrik aukeratu behar dira, ipuina ulertzeko ezinbestekoak direnak.-argiak izateko, kontaketaren ekintza naguziak lotu egin behar dira elkarrekin.ez da nahikoa elkarren segidan jartzea.
Perpausa: Esanahi osoa duen unitatea da. Bi zatik edo sintagmek osatzen dute:Izen sintagmak eta aditz sintagmak. Izen sintagmaren ardatza izena da; aditz sintagmarena berriz, berriz, aditza. Osagai horiez gain
, beste batzuk ere ager daiteke: izenordainak, determinatzaileak eta izenlagunak.

Entradas relacionadas: