Castelao

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,88 KB

Castelao: Debuxante, narrador, dramaturgo, ensaísta e político galeguista. Naceu en rianxo 1886.10-14 taberna pai pamapa.estuda bacharelato e medicina en Santiago. e xerce medicina durante un tempo pero o deixa. Ingresa no instituto X eo e Estadistico. Participa no sindicato agrarista Accion Gallega e ingresa nas Irmandades da fala. fai política ata morrer. Relacionase cos ourensáns Risco Otero, Cuevillas e Losada. En 1920, cargo da revista NóS.En 1926, membro da RAG. 1931 participa creación PG-deputado por Pontevedra. 1934(franco) desterrado badajoz. En 1936 volve a ser elisido deputado polo PG, e participa na defensa do Estatuto de Aut.Despois da guerra civil exiliase en Nova York e logo en Bos Aires, onde falece en 1950. Teatro. Os vellos non deben de namorarse . Ensaio: Sempre en galiza* Obra máis importante de Castelao. Bos aires, 1944 .Biblia do nacionalismo galego. Consta dun 'Adro', autor compara a realidade estremeña coa galega.4 libros nos que expón o seu pensamento político e analiza os problemas en galiza desde una optica nacionalista .Narrativa: Un ollo de vidro (1922)1º obra, temática de ultratumba.Cousas(1926)prosas con ilustracions.Retrincos(1934) contos autobiográficos.Os 2 de sempre(1934) unica novela de castelao


Cuevillas (1896-58). Gran traballo ó fronte da Sección de Prehistoria do SEG. Obra literaria escasa e publicouse en 1962 nun volume titulado Prosas galegas. Losada: Ourense (1884, 1929) Fundamental a amizade con Risco e Otero, fundamental para incorporarse ás Irmandades da Fala. Importantes artigos xornalísticos, alguns contos, unha obra teatral (a domeadora),e art. ensaísticos, entr els 'En col da prosa galega'. publicado en Nós. VANGARDA: S. XX, movemento defende liberdade e reivindica a súa independencia e orixinalidade. Autores participantes naceron ó redor de 1900. Revistas publicacions Alfar, Ronsel, Yunque, Resol, Papel de color. NEO: Sen romper totalmente coa tradicion. Renova a poesia galega. CREA: Rompe totalmente coa tradición, segue modas europeas.->Man. Ant. Rianxo. É a principal figura da vangarda galega. Ruptura coa tradición galega (rosalia, cur) Aposta renovación temática e formal. 1928 publica o seu único libro. De catro a catro. Follas sen data nun diario a bordo (19 poemas) Morre en 1930. En 1972 publicase as obra completa. Luís Pim. Lugo. Publicou uns poemas na rev. Ronsel. e un folleto de 8 poemas- Triscos(50). Crctrizs pola súa esencialidade e sinxeleza e amosa pegadas vangardistas (met vis,frag, v libre). Denuncia os horrores da Gerra Civ

Entradas relacionadas: