Asd

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3 KB

 
El sintagme verbal és un cojunt de paraules que s'agrupen al voltant d'un nucli, el verb. Esctructura SV= V+CV
Segons la relació em el subjecte els verbs poden ser:
-Personals: concordem em el subjecte en persona i nombre
-Impersonals:els que no tenen subjecte,només es conjuguen 3ra persona del singular.
-Atributius o copulatius:Significat gariebé buit, serveixen d'unió entre el subjecte i la qualitat que li atribuim
-Predicatius: tenen un significat semantic ple
Tipus:
-Intransitius : no necesiten cap complemnt per constituir un Sv
-Transitius: necesiten un CD perqué el Sv tingui significat complet.
-De règim preposicional: necesiten un complement de regim verbal perque el Sv tingui significat complet.
Verb ser: copulatiu, intransitiu
Verb pensar: intransitiu(decidir) pronominal(creure)preposicional(recordar).
Vers pronominals són verbs que es conjuguen sempre amb un pronom feble.
Narrativa:
Victor Català: pseudonim de Caterina Albert( 1869-1966)Solitud(1905).
Prudenci Bertrana: Tordera 1867 BCN 1941 Josafat
Josep Pous i Pagès: Figueres 1873-BCN 1952 La vida i la mort de Jordi Draginals.
Teatre:
Joan Puig i Ferreter(La Selva 1882-Paris1956) La dama alegre (1904)
Santiago Rusiñol( 1861-1931


Socialisime: és el conjunt de doctrines que propugnen una transformació radical de la societat mitjançant la col.lectivació dels mitjans de producció.
Anarquisme: és la doctrina politicosocial que preconiza la llibertat total de l'individu.
Primer periode(1890-1900).Revista Avenç.Santiago Rusiñol i les festes modernistes de sitges
Segon periode(1900-1910)
Poesia: joan maragall
Novela: Victor Catala,Raimon Casellas, Prudencia Bertrana i Josep Pus Pagès.
Teatre: pous i page, Santiago Rusiñol, Ignsai Iglésias i Joan Puig i Ferreter.
Trobem poetes marcats per: decadentisme, simbolisme , vitalisme, poesia social, naturisme, pernassianisme
Caracteristiques de la novela modernista:
-El rebel, rebel i nconconformista lluita contra el determinisime ambiental
-La psicologia del protagonista pren una importancia extraordinarioa de la societat que vol dominar
-L'espai grofrafic o social en que se situa laccio adquireix un valor simbolic que reflecteix el conflicte enre l'individu i l'entorn
-Les descripcions son detallistes i busken sempre la dimensio simbolica
-El determinisme, el sensualisma i el misiticisime serveixen per crear un clima adequat a la sensibilitat subjectiva de l'escriptor modernista

Entradas relacionadas: