Les zones més poblades del mon

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,81 KB

 

Clima de les canàries:
Tenen molta influència de l’anticicló de les Açores, també la tenen dels vents alisis, de l’oceà Atlàntic i de l’aire sec al Sàhara.

Temperatures: Hi ha unes temperatures càlides durant tot l’any amb una mitjana de 17º, hi ha molt poca amplitud tèrmica, les temperatures són més fresques en funció de l’altitud

Precipitacions: Són escasses, més abundants a l’hivern i menors a l’estiu.


És produeix un fenomen per culpa del relleu que s’anomena el mar de núvols, que ocasiona unes precipitacions

Vegetació: Es variada en funció de dos factors principals:

 • La localització de les illes (Més occidentals o més orientals)

 • En funció de l’altitud (Teide)

A les zones baixes tenim plantes xeròfiles i arbres com el Drago

Zones intermitges: La laurisilva (boscos densos i humits amb espècies com els pins i els llorers)

Zones altes: Podem trobar boscos de pi canari


1) La distribució de la població mundial:

 1. Desigual → La major part de la població es concentra a unes zones determinades mentre altres queden practicament buides (Antàrtida). No hi ha una relació directa entre el nombre d’habitants d’un país i la seva extensió. Austràlia és un país gran i amb poca població per la seva superfície i Japó es un país petit però amb molta població. Tampoc hi ha relació entre el numero d’habitants i el desenvolupament econòmic en el país. Bangladesh te molta població, però és un país pobre. Les causes de la desigual distribució de la població són.
  a) Causes Físiques: Hi ha baix nombre d’habitants a zones molt fredes o a zones molt càlides. Les zones més habitades, són les zones temperades del planeta, sobretot en l’hemisferi nord. Les zones planes també són les més poblades, en canvi les muntanyoses no ja que en la planitud es més fàcil conrear en aquests territoris. El Pirineu es la zona menys poblada de Catalunya
  b) Causes Econòmiques: Estan més poblades les zones que tenen més recursos naturals (Aigua dolça, sols fèrtils, etc.) Hi ha més població a les zones que tenen més activitat econòmica. Més industries i serveis. Generen més llocs de treball.
  c) Causes Històriques: Són més poblades les zones que antigament ja estaven molt poblades. (Les zones on hi havien grans imperis com Roma o Xina). L’esclavitud explica la poca població que hi ha a determinades zones d’Àfrica.
  d) Causes Bèl·liqües: Tenim els exemples dels refugiats que per culpa de conflictes en el seu país, se’n han d’anar a un altre amb millors condicions.

2) Estructura i dinàmica de la població:

Aquesta se la evolució que ha seguit la població que hi ha hagut a Anglaterra en el començament del 1600 fins a l’actualitat.

Tots els països segueixen aquesta evolució, però en diferents moments o diferents ritmes. Per exemple els països en vies de desenvolupament se troben en la fase 3.

Fase I (Estabilitat demogràfica): Com se la natalitat? → Molt alta, entre 7 o 8 fills, Mortalitat → És també molt elevada, però té occilacions. El creixement vegetatiu se equilibrat. La població no creix o creix poc.

La natalitat era elevada per:

 • Els fills eren constituïts per una economia familiar ( economia agrària)

 • hi havia una mortalitat molt elevada

 • tenir molts fills és un signe de prestigi social

 • els fills són una assegurança per la vellesa.

La mortalitat era elevada per:

 • Efectes de les catàstrofes naturals (Inundacions o sequeres, epidèmies)

 • Les males collites que ocasionaven períodes de fam

 • Les guerres freqüents

Se una situació típica de societats pre-industrials, actualment cap país se troba en aquesta situació demogràfica.


Entradas relacionadas: