Xxx

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en gallego con un tamaño de 2,33 KB

Bloques lingúisticos:
*Bloque occidental:ocupa a parte máis occidental das provincias sa coruña e Pontevedra.
*Bloque central:corresponde á case totalidade das provincias de Lugo e Ourense,o nordeste de Coruña e o interior de Pontevedra.
*Bloque oriental:Comprende o leste de Lugo e Ourense e mais as falas do galego (o occidente de Asturias,León e Zamora)
*Características de cada bloque:
*Bloque occidental:
-Gheada.
-Seseo imposiblo en case todas as falas.
-Seseo explosivo só no occidente.
-Ditongo-oi-maioritario.
-Plural-ns-para nomes rematados en -n.
-Terminación-án-para os dous xéneros.
-pronome ti.
-Formas verbais colleches,foches.
*Bloque central:
-Gheada só no occidente.
-Aunsencia case total de seseo.
-Ditongo-oi-maioritario.
-Plural-s-para nomes rematados en -n-.
-Terminación-ao-para masculino e -a para feminino.
-Pronomes ti en occidente e tu en oriente.
-Formas verbais,colliches,fuches.
*Bloque Oriental:
-Ausencia de gheada.
-Ausencia de seseo.
-ditongo-ui-ou redución a -u-.
-Plural-is-para nomes rematados en -n.
Terminación-ao para masculino e -á para feminino.
Pronome tu.
-Formas verbais en -is:cantais(por cantades)
**Áreas:son as diferenzas que particularizan a fala dunha zona.
-Bloque occidental:Diferéncianse tres grandes áreas:a fisterrá,a pontevedresa e a bergantiñá.
-Bloque central:Diferéncianse a área mindoniense,a área central de transición e a área oriental de transición.
-Bloque oriental:Encóntranse a área asturiana,a área central de transición e a área oriental de transición.
-Bloque oriental:Encóntranse a área asturiana,a área ancaresa,a área oriental-central e a área zamorana

Entradas relacionadas: