Xarxes de transport mundial

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,25 KB

 

1.DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ


Un servei no és un objecte material, sinó l’acte de servir. Per tant, demana una Relació entre la persona o l’empresa que ofereix el servei l’usuari.

QUI PRESTA ELS SERVEIS?

En funció de la participació de l’Estat, els serveis es Classifiquen en públics i privats.

·
Els serveis Públics són aquells la provisió dels quals està garantida per l’Estat.

·Els serveis Privats els ofereixen particulars per obtenir un benefici econòmic.

QUINA FINALITAT TENEN?

En funció de quina en sigui la finalitat, els serveis es Poden agrupar per sectors d’activitat:

·Serveis comercials

·Serveis financers

·Serveis de transports

·Serveis relacionats amb el turisme

·Serveis d’informació i comunicacions

·Serveis a empreses

·Serveis de l’Administració de l’Estat

·
Serveis socials i personals

2.ON ES LOCALITZEN ELS SERVEIS?


Els serveis són el sector el sector econòmic predominant als Països desenvolupats (70% de riquesa i ocupació, i als EEUU arriba al 80%).

El domini del sector terciari als països rics s’explica Principalment, per quatre factors:

·L’elevada renda dels seus habitants

·Facilitar als seus habitants uns serveis socials Bàsics

·La mecanització i l’alta productivitat dels Sectors agrícola i industrial, que cada vegada necessiten menys treballadors

·La terciarització de les seves indústries, Contra més pobre es el país, menys riquesa genera i els medis son escassos.

3.LA DESLOCALITZACIÓ DELS SERVEIS


Hi ha serveis que no es necessari que el proveïdor estigui a Prop del consumidor i cada vegada més es localitzen més lluny. Als països rics, S’estima que un 20% dels llocs de treball es localitzaran lluny (es Deslocalitzaran). L'Índia es el país que més es beneficia de la Deslocalització  dels serveis Occidentals.

4.EL COMERÇ


El comerç es el conjunt d’activats que tenen com a finalitat L’intercanvi de béns i serveis. Depenen de 3 factors:

·El desenvolupament dels transports i les Infraestructures

·La mida del mercat

·La riquesa de la població

COMERÇ INTERIOR

Dins de les fronteres d’un estat. En la tasca d’acostar Productes als consumidors mitjançant dos intermediaris comercials.

·El comercial o l’empresa de venda a l’engròs

·El comercial o establiment de venda al detall

COMERÇ EXTERIOR

El comerç que fa un país amb altres països, hi ha..

·Importacions: Compres a un país estranger

·Exportacions: Vendes a uns altres països

La diferencia entre importacions i exportacions defineix la Balança comercial i la balança de pagaments d’un país.

PRINCIPALS FLUIXOS INDUSTRIALS

El comerç internacional es cada vegada més intens i està Dominat per tres grans regions:

·La Uníó Europea

·L’Amèrica del Nord (sobretots els EEUU)

·Est i Sud-Est de l’Àsia (Japó, Xina i Índia)

Els països desenvolupats controlen gran part del comerç Mundial. Un gran nombre de països pobres (la majoria situats a l’África i L’Orient Mitjà), es mantenen al marge dels fluxos del comerç mundial.

L’ORGANITZACIÓ DEL COMERÇ

Està regulat per acords de les reunions de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), la qual pertanyen gairebé tots els països del món i Té la missió d’eliminar els impostos especials als productes estrangers.

Per afavorir el comerç, molts països s’uneixen i formen Blocs comercials, que poden ser de diversos tipus:

·Àrea de lliure comerç

·Uníó duanera

5.ELS SERVEIS FINANCERS


Els serveis financers es dediquen a gestionar diners (bancs, Caixes d’estalvi, agents de borsa, fons d’inversió i companyies D’assegurances). Els més grans d’aquests proveïdors actuen a tot el món.

La borsa més important es la de Nova York, que al 2005 va Moure 11,5 bilions de dòlars, la segueixen la de Londres i Tòquio. A la borsa Hi ha els agents de borsa, que són els que compren i venen accions per obtenir Beneficis.

6.ELS SERVEIS DE TRANSPORT


Són els serveis que presten els mitjans de transport (autobús, Tren, avió, vaixell...) i els intermediaris d’aquests serveis.

EL TRANSPORT TERRESTRE

·Transport per carretera

·Transport per ferrocarril

EL TRANSPORT NAVAL (És el més barat, però tarda més.)

·Transport marítim

·Transport fluvial

EL TRANSPORT AERI (Sol traslladar passatgers i mercaderia de Poc pes, i és molt ràpid.)

LES XARXES MUNDIALS DE TRANSPORT

La xarxa de transport terrestre presenta, en l’àmbit Mundial, contrastos importants.

La xarxa de ports permet comunicar els grans centres Econòmics entre ells i amb els països productors de primeres matèries.

7.TURISME


El turisme és qualsevol desplaçament que fem a un lloc fora Del nostre entorn habitual on ens quedem almenys 24 hores, si la sortida dura Menys d’un dia parlem d’excursió. Hi ha diferents tipus de turisme:

·De sol i platja

·De muntanya i aventura

·Rural

·Cultural

·Religiós

·Relacionat amb la salut i el benestar

·Gastronomia

·De negocis

LES PRINCIPALS DESTINACIONS TURISTÍQUES són: Els països Mediterranis i occidentals d’Europa, el Carib, Amèrica del Nord i l’Àsia Oriental.

8.ELS SERVEIS D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ


Informació és qualsevol missatge que ens permet precisar o Ampliar el coneixement que tenim sobre una cosa. L’intercanvi d’informació és L’objecte de la comunicació.

Hi ha dos grans tipus de comunicació: la comunicació Interpersonal i la comunicació social; per a cadascun d’aquests tipus D’informació fem servir serveis diferents: el correu i la telefonia són els Principals mitjans de comunicació interpersonal, i la premsa, la ràdio i la Televisió, els grans mitjans de comunicació social.

Entradas relacionadas: