Què vol dir responsabilitat il·limitada de l'empresari?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,99 KB

 
 • EMPRESA: entitat que integra un conjunt d’elements organitzats i dirigits per assolir objectius a través de la realització d’una activitat econòmica. És la base del nostre sistema econòmic. Produeix béns i serveis i proporciona diners als treballadors.

  • ACTIVITAT ECONÒMICA→ sector primari, secundari i terciari.

  • TIPUS→ empresari individual i societat.

   • Empresari individual→ propietat d’una persona (empresari o autònom), aporta diners i treball. Objectiu; empresari respongui al seu patrimoni.

   • Societat→  mínim 2 socis. No hi ha aportació mínima de diners. Cada soci inclou la seva part dels beneficis de la gent a l’IRPF.

    • Societat mercantil: anonima, responsabilitat limitada, limitada nova empresa, col·lectiva, comanditària simple, comanditària per accions.

    • Societat mercantil especial: cooperativa, laboral, garantia recíproca, entitat de capital risc, agrupació d’interès econòmic, d’inversió mobiliària

  • FUNCIONS→ crear valor(ofereix productes i serveis) i funció social(benestar)  

  • OBJECTIUS→ màxim benefici, creixement, satisfacció dels clients, qualitat, supervivència i objectius socials.

  • ELEMENTS→ humans, materials i immaterials. (Eines, persones,..) Els elements han d’estar organitzats, tots els elements han d’estar dirigits i organitzats per una persona anomenada empresari.

TIPUS D’EMPRESA:

 • Segons la dimensió (empresa petita, mitjana o gran)

 • Segons el seu àmbit d’actuació (locals, nacionals, multinacionals)

 • Segons l’activitat econòmica que desenvolupin (sector primari, secundari o terciari)

Les empreses han de ser creades d’acord amb la legislació vigent. La modalitat més senzilla és l’empresari individual, que és la persona que realitza una activitat empresarial pel seu compte. Quan la activitat empresarial és més complexa, es constitueixen societats.

ENTORN EMPRESARIAL

L’entorn empresarial es quan l’empresa interacciona amb tot el que l’envolta.

Entradas relacionadas: