Vibracio, infrasons, ultrasons, harmonics

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Música

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,12 KB

 

1vibracio/segon=1Hz     + vibra/segon=+ agut   - vibra/segon= - agut

el infrasons son els sons amb una freqüencia inferior a la minima que som capaços de percebre-normalment 20 vibracions per segon

els ultrasons son els sons de freqüencia superior a la màxima que podem percebre- normalment, de mes de 20000 vibracions segon

la durada del so es la qualitat que ens permet distingir si un so es llarg o curt. Quan parlem d'intensitat,ens referim a la qualitat que fa possible distingir un so fort d'un so fluix.    lintensitat d'un so o soroll es mesura amb sonometre y la unitat amb decibel.

els harmonics son,d'una banda,el so resultant de la resonancia d'un instrument i, de l'altra, cadascun dels sons secundaris que acompanyen el so més greu, dit fonamental.

l'aparell respiratori,les cordes vocals,els ressonadors son es organs fonadors

Entradas relacionadas: