Via d'excreció del dioxid de carboni

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,13 KB

 

1. L’energia dels nutrients

A través de la sang els nutrients arriben a totes les cèl·lules de l’organisme, penetren a l‘interiori es fan servir per fabricar altres substàncies o per obtenir energia.

Quan els nutrients que arriben a les cèl·lules es fan servir per obtenir energia, el procediment

més efectiu té lloc a l’interior dels mitocondris: es tracta de la respiració cel·lular.


-
La respiració cel·lular

La respiració cel·lular és la ruta catabòlica a través de la qual la glucosa reacciona amb

l’oxigen (s’oxida) i s’origina diòxid de carboni, aigua i energia. A l’interior del mitocondri:

· Cal que hi hagi oxigen perquè s’oxidi la glucosa.

· Es desprèn energia que s’emmagatzema en forma d’ATP.

· Es produeixen residus com ara el diòxid de carboni i aigua; el diòxid s’expulsa a l’exterior de l’organisme perquè és tòxic per a les cèl·lules.


2. L’aparell respiratori

El procés pel qual l’organisme capta oxigen de l’exterior del cos i allibera diòxid de carboni

s’anomena respiració pulmonar.Aquest procés té lloc a l’aparell respiratori, que és format

per:

· Les vies respiratòries: el nas, la faringe, la laringe, la tràquea, els bronquis i els bronquíols.

· Els pulmons. Constituïts pels bronquíols, alvèols i la xarxa de capil·lars que els irriguen.


3. Les funcions de l’aparell respiratori

3.1 L’intercanvi de gasos

És el pas de l’oxigen de l’aire dels pulmons fins a la sang, així com el pas del diòxid de carboni

de la sang a l’aire dels pulmons. L’intercanvi de gasos té lloc als alvèols pulmonars.

3.2 La ventilació pulmonar

És el procés pel qual es renova l’aire dels pulmons. La ventilació és possible gràcies a dos

moviments en què hi participen la caixa toràcica i el diafragma: la inspiració, que suposa

l’entrada d’aire als pulmons, i l’expiració, que suposa la sortida de l’aire acumulat als pulmons.

5. L’excreció

L’excreció és l’eliminació de les substàncies de rebuig que produeixen les cèl·lules fruit de

l’activitat metabòlica. Els òrgans que hi participen són: els ronyons, que són els principals

òrgans excretors, els pulmons, les glàndules sudorípares i el fetge.

L’aparell excretor

La funció principal de l’aparell excretor és la formació de l’orina i la seva expulsió a l’exterior de l’organisme.

Entradas relacionadas: