Venes arteries i capilars

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,08 KB

 

La sang aporta nutrients i oxigen a totes les cel·lules del nostre cos i recull substancies de rebuig per transportar-les a l’aparell excretor.

Arteries venes i capilars


La sang esta formada principalment per líquid, el plasma i per tres tipus de celules diferents: eritrocits, plaquetes i limfòtcits:

El plasma: És un líquid grogós format majoritàriament per aigua i per nutrients i substàncies de rebuig dissoltes.

Les cèl·lules sanguínies:


Els eritròcits, hematies o glòbuls vermells: En els humans els eritròcits han perdut el nucli, com en la majoria de mamífers. L’interior de la cèl·lula conté una gran quantitat d’hemoglobina, la proteïna responsable de transportar l’oxigen.

Les plaquetes o trombòcits: No tenen nucli i en realitat s’haurien de considerar fragments cel·lulars. Les plaquetes participen en la coagulació de la sang i eviten les hemorràgies.

Els leucòcits o glòbuls blancs: Són les cèl·lules que fan taques immunitàries (defensives).

Les funcions de la sang

Funció defensiva:  Els leucòcits duen a terme aquesta funció.

Regulació de la temperatura corporal:La sang és un gran regulador, s’escampa per tot el cos i manté la temperatura de 36º. Control de les hemorràgies: Aquesta funció la realitzen les plaquetes.

Funció transportadora: Transporta els nutrients, les substàncies de rebuig, el diòxid de carboni i l’oxigen, o transporta tot.

4.Vasos sanguinis

Arteries: Són els vasos que tranporten la sang a una precio mes alta. Les paredsde les arteries tenen una capa muscular per aguantar la pressió de la sang. Molt resistents i elastiques. . Són els vasos que transporten la sang del cor als òrgans. 

Venes: No tenen tanta força ni resistencia pero també tenen una capa muscular per aguantar la pressió. Són els vasos que transporten la sang dels òrgans al cor.

Capilars: Són vasos de diàmetre molt petit que uneixen les artèries amb les venes. Els capil·lars tenen la paret molt prima perquè són formats per una única capa de cèl·lules i aquest fet facilita l’intercanvi de nutrients entre la sang i els teixits.

5. El cor

És l’òrgan central de l’aparell circulatori; és situat al mig del pit però lleugerament desplaçat a l’esquerra i s’encarrega d’impulsar la sang a través dels vasos sanguinis.

Hi han dos tipus de circulació:

La menor: la sang del ventricle i la arteria pulmonar surt sense oxigen i sen va al pulmons, recull oxigen i retoma al cor per la vena pulmonar a l’aurícula esquerra.

La major: La sang rica en oxigen passa al ventricle de l’esquerra i surt per l’arteria aorta i s’exapandeix per tot el cos i es crea la respiració celular fent dioxid de carboni, toma al cor per la vena cava a l’aurícula dreya i es retorna fer el recorregut. .

SISTEMA LIMFÀTIC.

La limfa.
És el líquid que circula pel sistema limfàtic. 

Els vasos limfàtics.Són conductes similars a les venes amb vàlvules per impedir que la limfa reculi. 

Els ganglis limfàtics. Són uns nòduls de la mida d’un pèsol que es distribueixen al llarg dels vasos limfàtics, tot i que s’agrupen en uns punts concrets com les axil·les, la regió inguinal i el coll. Els vasos limfàtics:

− Filtren la limfa i n’extreuen els productes i les cèl·lules estranyes.

− Fabriquen els limfòcits, un tipus de leucòcits amb funció immunitària. Quan hi ha una infecció, els ganglis s’inflamen i creixen de mida.


Entradas relacionadas: