Velocitat de propagació de les ones

Enviado por Chuletator online y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,97 KB

  1. La conducció, la convecció i la radiació. La convecció necessita transport de la materia.

  2.  No es correcta, perque la manta no et dona calor, fa que la calor no s’escapi i que el fred no entri.

  3. depen de la massa, el tipus de substancia, la temperatura, la capacitat calorífica…

  4. La unitat internacional de la temperatura son els graus Kelvin i es mesuren amb un termometre.

  1. La diferencia que hi ha es que els aillants no son bons per a transferir l’energia termica. En canvi, el conductors si son bons per transferir l’energia.

  1. Calor: és l’energia que circula d’un cos a un altre.

Temperatura: és l’energia interna o cinetica que té un cos.

conducció: és la principal forma de propagació de la calor a través de substancies solides, necessita l’energia per la seva transmisió.

convecció: és la forma de propagació de la calor a través de substancies liquides i gasoses te lloc amb transport de la materia.

Capacitat calorífica: és la quantitat d’energia intercambiada per               1K a un 1kg d’una substancia.

Radiació: és la forma de propagació de la calor que no necessita un medi material. Per ones electromagnetiques.

Dilatació: augment del volum del cos a causa de l’augment de la calor.

  1. quan escalfem una barra de ferro per un entorn, notem com poc a poc la calor es va propagant fins arribar a l’altre extrem. Transmet la calor a través de la conducció.

  2. La diferencia és que aquest passa en substancies líquides i gaseoses també que necessita la materia de transport, i que aquesta si necessita un medi material. També que passa en tot el liquid o gas a la vegada

Entradas relacionadas: