Vanguardias gallegas

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 1,63 KB

XERACION DAS VANGARDAS: coñecese a esta xeración a xer. constituida por escritores nados arredor de 1900.
A LIRICA as vangardas galegas foron continuadoras dos trazos xerais das vangardas mundiais, gracias o camiñi aberto pola xeracion nos. O caracter individualizador das nosas vanguardas vén determinado por unha serie de condicions:
-espirito nacionalista herdado das irmandades da fala
-Presencia do sentimentalismo
-Relazón con Portugal.
VANGARDISMO GALEGO:
HILOZOISMO:elemento fundamental é a paisaxe. Presenta unha paisaxe humanizada: os elemntos da natureza aparecen personificados.
NEOTROBADORISMO:este movemento e o continuador da tradcion medieval. este movemento cehga ós nosos días
CREACIONISMO: Principal representante na lit. galega e Manuel Antonio, creación dunha realidade autónoma.
OUTROS :Alguns autores desta época participaron con parte da súa obra da vangarda máis rupturista. esta vangarda conectaria cos principais movementos eurpeos:surrealismo...

MANUEL ANTONIO: "de 4 en 4" 1928 é a única editada, Viladomar 1928
1etapa: poesía q combina elementos tradicionais modernistas e vangardistas
2 etapa: constituida por de 4 en 4. libro mais significativo do vangardismo galego
3 etapa: constituida por Vila do mar recupera a forma poetica tradic.
LUIS CARBALLO: paisaxe é o principal trazo tematico O galo 1928
FERMIN BOUZA BREY: nao senlleira

Entradas relacionadas: