Valores del posesivo en gallego

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 14,94 KB

 

ARTIGO.-

Función:

 • Actualizador: designa un individuo da mesma clase (Tráeme froita/a froita)

 • Transcategorizador: (O marchar de albacete deixoute moi triste)

Valores:

 • Para facer referencia a un só elemento concreto: Os libros de cociña

 • Valor partitivo (comeu doces de mazá/ comeu os doce de mazá)

 • Cos antropónimos, expresa familiaridade

 • Con topónimos

 • Estacións do ano, pero os mese e os días non

 • Todo/a/os/as,  Ambos/as

 • Nós e vós,  sempre levan artigo

 • Valor posesivo
  : obxeos persoais, partes do corpo ou substantivos de parentesco

 • Valor demostrativo
  : (A miña curmá é a que sentou na última fila)

 • Valor distributivo
  : equivale a cada (As patacas ían a un euro o quilo)

DEMOSTRATIVO.-

Usos:

 • Aquel e aquela, como desculpa

 • Daquela, adverbio de tempo ou conxución consecutiva (non merquedes nada)

 • Nisto, niso, nestas, nesas, con isto, con estas, calor adverbial

 • A iso, aproximación temporal

 • Con esas, por esas, esta…, indeterminación

POSESIVO.-

Usos:

 • Posesivo enfático: de+posesivo, calor de propiedade absoluta

 • Posesivo distributivo: cada+substantivo+posesivo, valor distributivo

 • Cadanseu/s, cadansúa/s, valor distributivo

 • Posesivo de respecto: posesivo 1ª P+substantivo que designa título/cargo

 • Posesivo de familiaridade: Aproximación afectiva/ familiaridade

PRONOMES CUANTIFICADORES.-

Definidos:

 • Cardinales: un, dous...

 • Multiplicativos: dobre, triplo...

 • Partitivos: metade, terzo...

 • Colectivo: par, parella...

Indefinido:

 • Apreciativos: Algún, varios....

 • Correlativo: tanto/a/os/as, mais, menos

Absolutos: Todo/a/os/as, ninguén, ningún/a/s/as, nada

Entradas relacionadas: