Valores del posesivo en gallego

Enviado por Chuletator online y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 4,79 KB

 

Valores do posesivo:


Afectivo:

con substantivos referidos a persoas,unha relación afectiva normalmente.
Habitual para indicar que algo é acostumado ou característico de algo ou alguén.

Enfatico:

sobre todo con cantidades e normalmente acompañado de numerais(O neno xa ten os seus 6 aniños)

Valor aproximativo:

Ha ter xa os seus 80 anos.

Propio:


propio ou característico dunha persoa.

Familia:

( os meus, os teus, os seus... )

De propiedade exculsiva:

Tendo coche de teu podes ir e vir.

De natureza:

( o meu, o teu...)Atopou traballo de mecánico pero dixo que non era o seu.

De respeto:

(mi, tu, su, noso, voso, su)  que se usan con padre, madre e con memos frecuencia con tío, señor e amo.

Valor distributivo:

cadanseu (s), cadansúa (s)

Valores do demostrativo:De substantivo:aquel e aquela teñen valor substantivo “comodín” con distinto significado segundo o contexto.Valor despectivo:o tipo ese é moi desagradable.De maneira ningunha, nin aínda así:Nin por esas ou con esas(Busqueino en canto sitio hai, mais nin por esas, non o dei atopado).A pesar de que: E iso que (Erguinme cedo e iso que me custa madrugar).Non obstante:Con todo e iso (Está máis ben gorda, pero con todo e iso, móvese coma unha troita).Valor aproximativo: A iso de (Chegaron a iso das tres) Valor adverbial:As formas nisto, nestas, niso...Teñen valor adverbial. Daquela 3 valores:A forma daquela pode presentar tres valores diferentes

-Contracción de de + aquela. -Adverbio de tempo equivalente a entón, naquel momento:-Conxunción consecutiva (polo tanto).

Aquelar e Aqueloutrar:

Na lingua popular existen tamén aquelar e aqueloutrar como verbos derivados de demostrativos. Teñen significados diversos “amañar, desamañar, facer, trastornarse...”

Entradas relacionadas: