Valenciano

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Español

Escrito el en español con un tamaño de 1,52 KB

 1k s 1 auca:sutilizn pr a contar al public itoris amb imatgs.2 caractristiks dl auca: scriu pr a sr yegit o rcitat al public. .cartrits 1 1 tzt snziy , narrtiu o explictiu scrit en vrs. usa rcursos k facilitn la mmoritzaciol rdoli narrativa: conta 1 ft ds d linici fins a la fi. expsitiva informa sobr 1 tma amb intncio d donalo a conxer o dnsyr: tipus snors:drivats d la rcitacio dl vrsos k acompanyen ls vinyets.visuals:els dibuixos rprsntn scna dscrita pl txt.ls digrafs 1 digraf s 1 conjunt d dus ye3 k ekivaln a 1 1ic so dfinicio d lxema s la part d la xaula k no canvia i k ens axtal su significat gnrix prfixos: ls particuls k afgim davan dl lxema sufixos ls k afgim al darrr dfinicion d nivy d yengua culta : k rspcta ls norms gramaticla i nivy colokial propi dl yeguatg oral . gnrs litraris: posia o forma d litratura k usal vrs narrativa litratura fta en prosa amb prdomini d la narracio d fts tatr litratura dstinada a la rprsntacio , scrita en dialg entrls prsnatjs

k s 1 rtrat: s 1 tipus d dscripcio oral o scrita .lmnts dads prsnals aspcts fisic caractristiks psikiks infumntaria objctivs subjctivs gnrals dtayads. sustantiu:s 1a xaula variabl k t gnr ii nombr. diftong la 1io d dus vocals en 1a silaba iat sxacio akys xauls k tns dus silabs difrnts silava tonica : la que supoeta la intensitat pronunciacio. silava atna en parlar alternem silabes toniques amb silabes atones

Entradas relacionadas: