Valenciano

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,98 KB

La essa sonora es representa mitjançant les grafies s i z; la essa sorda es representa mitjançant les grafies s, c, ç i el dígraf ss.
Aquestes grafies s’usen de la manera següent
Essa sonora:
Escrivim
s entre vocals
Escrivim
z al principi de mot i entre consonant i vocal.
Essa sorda:
Escrivim
s a l’inici de mot, entre consonant i vocal o vocal i consonant, i a final de mot; després d’alguns prefixos i de formes prefixades i en els mots formats per compostos que s’escriuen amb s inicial.
Escrivim
ss entre vocals.
Escrivim
c davant de les vocals e, i.
Escrivim
ç davant de les vocals a, o, u, en adjectius d’una sola terminació amb so d’essa sorda i en altres mots.
--------------------------------------------------------------
Les grafies g, j, tg i tj, representen el mateix so.
S’utilitzen de la manera següent
Escrivim g davant de les vocals e, i
Escrivim j
:
Davant de les vocals
a, o, u.
Ens els grups
-jecc i-ject.
En alguna mots davant de la vocal e, i en derivats i primitius.
En la conjugació dels verbs jaure i ajaure:
jeia, jéiem, jéieu, ajeies, ajeien
Escrivim tg:
Davant de les vocals
e, i, només en posició intervocàlica
En paraules acabades en
-atge, -etge
Escrivim tj:
Davant de les vocals
a, o, u, només en posició intervocàlica
En alguns verbs: allotjar, assetjar, rebutjar, ultratjar, viatjar...
--------------------------------------------------------------
Les grafies
X (en alguns casos), IG, TX, expressen el mateix so.
Escrivim x:
A començament de paraula.
Darrere de consonant
.
Escrivim tx:
Entre vocals.
Al final de paraula darrere de vocal si els derivats s’escriuen amb
tx.
Escrivim ig:
Al final de paraula darrere de vocal si els derivats s’escriuen amb g, j, tj.

Entradas relacionadas: