Valenciano

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,47 KB

3 formas no personales(valenciano)
infinitiu (-ar,-er/-re,,ir) sustantivo
gerundi (-ant,-ent,-int) advervio
participi (-at,-ut,-it,-és) adjetivo
                                                                                                                                              
primera conjugacion -ar:seguixen el model de conjugacio del verb cantar.
segona conjugacio -er/-re:seguixen el model de conjugacio del verbs temer y perdre.
tercera conjugacio -ir:formada pels verbs en infinitiu acabats en -ir.
incoactius:es conjuguen afegint -eix.
purs:es conjuguen sense afegir -eix.
                                                                                                                                               
una oracio es un grup de paraules k tinguen sentit.
predicat nominal:nomes kuan son les verbs ser,estar o pareixer.
predicat verbal:en tots les demes.
                                                                                                                                             
quan dues vocals seguides una de les quals es i o u atones es pronuncien dins duna mateixa sil.laba diftong:
creixent:i o u atones darrere duna altra vocal.
decreixent:gua,gue,gui,guo,qua,que,qui,quo.
                                                                                                                                                
estil directe:reproduix exatament les paraules dl personatges k parlen.
estil indirecte:el narrador explika el k diuen els personatges.
                                                                                                                                                                  
la carta:
encapçalament:data,lloc des don sescriou i salutacio.
cos:missatge amb introduccio.
comiat:despido y signatura.
                                                                                                                                              
oracions:
enunciativa:missatge objectiu.
interrogativa:dubte.
exclamativa:emocio o sentiment.
imperativa:ordre,recomanacio o prec.


la narrativa: es un genere literari en que l' autor presena fets llegendaris o ficticis
la poesia: es un genere k s'usa amb finaitat estetica i amb a intencio d' expresar sentiments. habitualment presenta uns formats molt particulars
el teatre : es un genere literari en k els textos tene la finalitat k, siguen representats.
l'assaig : es un genere k expressa el punt de vista personal sobre fets d' acualitat o universals
                                                                                                                                               
accents:
obert:(`) tancat:(´)
la a siempre obert.
la i,u sempre tancat.
la e o poden ser les dues opcions.
                                                                                                                                           
la noticia:
titular
qui?
que?
quan?
on?
                                                                                                                                          
barbarismes:mots k no pertanyen a la nostra llengua.
vulgarismes:paraules en una llengua mes col.lokial.
argot:paraules k pertanyen a un grup social determinat.
                                                                                                                                          
el verb es la paraula de loracio k espresa una accio o un estat i k ens informa dl tmps on es produeix.
primera persona(jo,nosaltres)
segona persona(tu,vosaltres)
tercera persona(ell,ells)
nombre(singular o plural)

Entradas relacionadas: