Valenciano

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 4,94 KB

derivacio de sufixos:substantius:derivat subst.-col·lectius:-at,-am,-alla,-eda...(alumnat..)/Oficis o profecions:-aire,-er.-ista...(dentista)/llocs:-eria,-ium,-ia,-er...(llibreria)/arbres:--er,-era,-er...(taronger)/diminutius:-im,-ó,-ol,-et..(peuet)/augmentatius:-arra,-astre...(poetastre)/altres:-oide,-úria...(foscuria)/¬derivats adj.-magnitud:-ada,-ària...(alçària)/qualitat o condició:-isme,-ia,-or...(naturalismederivats de vebs-operació,acció:-atge,-dissa,-òria,-dura,-ença,-ori...(buidatge,laboratori)/insrument,persona o lloc:-all,-or,-ori..(mirall,dormitori,escriptor).
adjectius:derivat d subst.:gentilicis:-ina,-enc,-er,-esa...(alacantina,xinesa,brasiler)/particularitat:-ós,-at,-ut(nassut,afectuós,ratllat)/sufixos cultes:-ia,-oide,-ífic(etèria,específic)/¬derivats d'adj.:-tendencia:-ós,-ís,-enc(verdós,rogenc)/augmentatius i diminutius:-ota,-eta(grandota,baixeta)/ordinals:-é,-ena,-sé(seté,dozena)/superlatius:-íssim,-íssima(altíssim,intel·ligentíssima).¬derivat de verbs:-qualitat:-ós,-aire,-tori...(xarraire,giratori)/propensió:-er,-ívol,-able...(espantívol,manipulable).
verbs:derivats subst.(1ª y 3ª conj.)-sense prefix:-ar,-egar(col·leccionar,llampegar)/amb prefix:a--ar(avaluar)/¬derivat d'adj.(1ªy3ªconj.)-sense prefix:ar-,-ejar,-ir,-(alegrar,fosquejar,agrir)/amb prefix:a--ar,em--ir,en--ir(afermar,encegar,endolcir,empetitir)/¬deriats d'adv.(1ªconj.)-sense prefix:-ar,-ejar(avançar,sovintejar)/amb prefix:a--ar(allunyar)/¬derivats de verbs(1ªconj.):augmentatius,diminutius i pejoratius:-ejar,-itar,-assar,-ussar(ploriquejar,dormitar,allargassar,menjussar)
adverbis der.d'adj.:-ment


Entradas relacionadas: