Valencia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,59 KB

 
un mural es un recurs grafic i textual que sutilitza per a explicar un tema duna manera clara i esquematica.les seues caracteristikes son:expliken un tema, hi predominen les imatges les dades si presenten de manera ordenada segons la seua importancia, la informacio k presenta un mural a de ser objectiva i fieble.el mural es un tipus de text explikatiu.el titol sol ser un sintagma nominal ke indika kin es l temao la idea general del mural.
per a distinguir els conceptes principals dels secundaris i complementaris s`utilitzen recursos orto tipografic,tambe es pot utilitzar el sistema de claus.en el mural abunden les imatges ke aprofitem per a exemplifikar o deskriure els conceptes i en ocacions per a substituir-los,,fletxa linea linea de punts clau cercle encuadrament.
en les explikacions del mural cal destacar:lus dun vocabulari especialitzat,,lus de textos breus,,lus del verb ser per a descriure,enumerar i clasifikar conceptes.
els pronoms febles o atons serveixen per a reemplazar sintagmes per a evitar-ne la repeticio.caracteristikes:fan la funcio de complement del verb marca-les totes.formen una unitat de pronuncia amb el verb porta`t be.poden anar darrere o davant del verb compra-les tu.
davant del verb"proclitics" forma reforçada kuan el verb comença per consonant.no s`apostrofen. forma elidida kuan el verb comença per vocal o h. els pronoms s`apostrofen.darrere"encliticas" forma plena kuan el verb acaba en consonant o diftong.s`escriuen units al verb amb un guionet.reduida kuan el verb acaba en vocal.s`apostrofen.
davant del verb darrere del verb
reforçada,,,,,,elidida plena,,,,,,reduïda 

1a singular
em m` -me `m
2a singular
et t` -te `t
                      el l` -lo `l
3a singular
la l` -la -la
                      li li -li -li    
                     es s` -se `s
1a plural
ens ens -nos `ns
2a plural
us,vos us,vos -vos -us,-vos
                      els els -los -ls
                       les les -les -les
3a plural
els els -los -ls
neutre
ho ho -ho -ho
en n` -ne `n

abverbials
hi hi -hi -hi

segons el lloc k ocupe la sil.lava tonika
,,les paraules s`anomenen agudes,esdruixoles,planes.la sil.lava tonika es la k pronunciem amb mes intensitat,,la resta sanomena atones.l`acent grafic es el signe amb el kual assenyalem la sil.lava tònika.
agudes s`acentuen les k acaben en vocal,vocal + s,-en,-in.
llanes s`acentuen les k no acaben en vocal,vocal +s,-en,-in.
esdruìxoles s`acentuen totes.
acent greu o agut
a-----------
sempre greu (`)
i,,u----------sempre agut
e,,o----------pot ser greu o agut
l`argot pot ser el tipus de parla de grups,,o persones duna determinada edad.
subdialectes del valencia:es diferencien 3 subdialectes....valencia septentrional, apitxat,valencia meridional.la novela i el comte tenen la estructura seguent:
presentacio,nus,desenllaç.

Entradas relacionadas: