Valen

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,33 KB

dialecte cnstitutiu:aquells k estan prsents en una llengua en el període de la seua creació.hi ha dos:la oriental i la occidenatl,basant-se en la neutralització o el mnteniment d les vocals atones (a/e{a};o/u{u}).dialecte consecutiu:son formats despres d la formacio de la llengua,son consecuencia de la cnkesta i expansio medieval d la corona darago.fonologia:estudia com els fonemes són capaços de diferenciar paraules. fonètica:estudia com i xk els sons son en cada pronunciacio els factors fisics i fisiológics k determinen les realitzacions dels fonemes segons el cntext.morfología:socupa d lestudi dels monemes,d la forma i la categ. gramatical d les paraules.semàntica:sencarrega de les relacions dels significats .estudi de semes i lexemes k es poden agrupar en camps smantics,k es divideix en oracional i textual i estudia la coherencia dels textos .lexicologia:estudia el significat d les paraules en cada epoca ,la seua legimitat,la confecció dels diccionaris,etc.sintaxi:estudi d la funció d les paraules dins del sintagma i la dls sintagmes dins d les oracions.la sintaxi textual socupa danalitzar la cohesió dls textos.la prgmatica textual:disciplina k analitza ladecuació dun text a unes circunstamcies contextuals

Entradas relacionadas: