Uno

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 4,81 KB

teatro:o ntrms da bibliotk bancroft,inserido n'A comdia de la invencion de la sortija,achada recentmnt(2001)nesta biblio.da Universidad d Berkley,California.A comedia,scrita n kstelán contn 1ntrems n galego.Foi scrita x 1autor galego dscoñecido e reprsntada con oksion da visita do Cardeal Rodrigo de Castro a Monfort d Lems pá inaugurar o colexio dos xesuítas no 1593.A obra no seu conx.nsalza as virtuds cristiás e no ntrems(1ªpart),as prsonaxs falan galego//famoso sobr a psk no rio miñocomposta x Gabriel Feijoo d Araújo n 1671.Foi dscobrta na dékda d 1950 e studada x FerminB.R.O argumnto,tamn chamao "contnta dos labradors d caldelas",é o conflito ntr os labraors galegos e os portugss da outra beira polos dereitos d psk no Miño.O conflito saldase c1a mort peo ó final rstablcese a concordia e celebrase 1a fsta rconciliadora.Ad+ o autor difernza a obra o modo d falarn uns e outros contndnts//poesia barr:A)Txtos ngalego inclui2 nas Exeqias de la reina Margarita,libro dscriptivo das honras fúnebrs pola mort da raíña e rcopilatorio d poe+ n castelan,galego e latin scritos n honor a ela.Foi editao n Santiag n1612.1dos poe+ galegos é de Pedro Vazqez de Neira(soneto gallego)eo outro de Joham Gomz Tonel(discurso3º soneto con falda)/B)As dci+ ó apóstolo Santiagodo crego Martin Torrado,qn as compuxo a partir da polemik suscitada n1617 polo intnto(falido)da coroa d facr partillar o padroado das Españas d Santiag Apóstolo con Sta Teresa d Jsus/C)X ultimo o grupo formao polos poe+ prsntaos ás Fstas Minervais da Univrsidade d Compostela n1697.Dst concurso anual consrvams apnas as 9dst ano,todas elas d scaso valor literario.Ainda asi nelas pod aprciarse 1crto sntimnto d preocupacion pola situacion linguistik galega////////////////////////////////////////poe renacn:da poe rnancntista podms citar apnas 2sonetos doS.XVI:Soneto d monterrei:obra d autor dscoñcido.Datado1530.Impreso na cort dos conds d M(ond stivo 1adas 1ªimprntas d Galiza).É 1a "pastorela" renacntist/S da condesa d Altamira:obra d dna Isabl d Castro e Andrad,condsa d A.Éo unico poema consrvao da sua producion lírik,rlativamnt numerosa.Datase arredor d1578 pois o seu argumnto louva o poeta e conqistador Alonso d Ercilla(La araucana)///

lirik popu:O pranto da frouxeira:é o unico poema conservao dos moitos q a tradicion ddicou ó mariskl Pedro Pardo d Cela,qn reblde á autoridad da Raíña Isabl I d Castela foi dkpitao na praza d Mondoñedo n1483.Sta mort,rodeada d elemntos miticos,convrteuno no "heroe nacional" pola librdad da Galiza,ampliada polos galegistas d principios do SXX/O poema,n bok da fortaleza ond o mariskl rsistiu varios anos o acoso das tropas reais,foi qizas elaborado a finaisdoSXVouprincipXVI
Ilustraos:coa instauracion borbonik na monarqia spañola(1715)chga ós seus reinos a ideoloxia ilustrada q actua nos+varia2 kmpos da sociedade e da cultura,aplikndo os principios do racionalism/Contodo dsd o pto d vista relixioso a IL.hispanik vai sr ortodoxa,isto é dntro das marxs markdas pola Igrxia Catolik Romana.A psar disto os ilustraos critikn o papl d control ideoloxico da Inqisicion./As preocupacions socias abriran o kmiño pá reflexionar sobr a situacion socio-economik d Galiza e da sua cultura e lingua(continuada no rexurdmnto do SXIX)//Frei bieito xeronimo feixoo:ste frade é 1a das figuras+imxtants da ilus.spañola.Rcoll a insatisfaccion das scolas monástiks pola intromision castellana.A sua obra nsaístik rvisa os probl+sociais e combat prxuizos pre-cientificos(supersticions)/Dntr os seus traballos,n castelan,ddicou 1brve studo ás orixs e caract.do galego/Tamn lle foron atribui2 txtos liricos n galego q,actualmnt,parecn sr obra dos seus irmans Anselmo(Batalla d Rand)e Plácido//F.Martin Sarm:discipulo do anterior asumiu a dfensa das suas tss e aplicouse ó studo da botanik e da filoloxia.Ad+ ddicouse ó studo das orixs do galego e ó studo da influencia da literatura galega na castellana/Critik a atitud dos funcionarios e do clero rspeito da lingua galega e chga a propor o nsino na lingua nativa/Compuxo 1xtnso poema d1200coplas pá rcollr voces e xprsions da fala popular da pninsula do Morrazo//Diego A.Cernadas d Castro:cura d Fruíme.Éo+prolifico e coñcido autor galego d stilo Neoclasico.A sua abondant obra stá rcollida n 7volumns,peo só 1apqena part stá n lingua galega.

Entradas relacionadas: