L'estat: unitat política i administrativa superior

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,88 KB

L'estat és la unitat política i administrativa superior que regeix un territori. Formats per: un conjunt de ciutadans (amb drets i obligacions), un territori (amb fronteres) i unes lleis (Constitució). Consta de personal que fa complir les decisions (policia, exèrcit, diplomàtics i funcionaris) i conté uns trets d'identitat com: himne, bandera, llengua, capital i a vegades moneda.

Funcions de l'estat:

  • Estableix relacions internacionals: funda ambaixades i consolats en altres estats, s'integra en institucions internacionals.
  • Garanteix la seguretat nacional: manté l'ordre públic dins de les seves fronteres i defensa el seu territori i els seus ciutadans contra les agressions exteriors.
  • Regula l'economia i les relacions laborals: crea normes per regular les activitats dels agents econòmics i polítiques orientades al creixement econòmic.
  • Proporciona serveis a la població, com educació, sanitat, transport, etc.

Els estats fràgils són aquells que no tenen la voluntat política i/o la capacitat de dur a terme les funcions bàsiques per reduir la pobresa, facilitar el desenvolupament i protegir la seguretat i els drets humans dels habitants. Aquests estats es caracteritzen per la presència d'organitzacions para-policials o para-militars que usurpen l'ús de la violència a l'estat, la violació dels drets humans, l'aparició reiterada de crisis humanitàries, la existència de població desplaçada i refugiada, la fuga de cervells, la tutela internacional i l'ajut oficial al desenvolupament (AOD) que reben, la incapacitat per generar recursos i la corrupció generalitzada, així com uns mals resultats socioeconòmics dilatats en el temps.

Els impostos es paguen per finançar els serveis públics gratuïts, l'atorgació de subvencions a qui ho necessita i l'establiment d'un sistema de pensions per a aquells que ja no poden treballar.

Espanya és un estat social perquè té una societat justa amb serveis per a la població, un estat democràtic perquè el poble participa en el govern i un estat de dret perquè les lleis estan per sobre de tots els ciutadans.

Principals institucions: poder legislatiu (Congrés dels Diputats i Senat), poder executiu (Govern, President, Vice Presidents i Ministres) i poder judicial (tribunals i jutjats, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional).

Espanya s'organitza en 50 províncies, 17 comunitats autònomes i 2 ciutats autònomes.

Catalunya és un estatut d'autonomia que defineix els drets i els deures dels ciutadans de Catalunya i fixa les polítiques catalanes. Té 948 municipis, 42 comarques i 4 províncies.

El municipi és l'ens local bàsic de l'organització territorial de Catalunya i de tot l'estat. La comarca és una entitat local de caràcter territorial. La vegueria és una divisió tradicional catalana superior a les comarques representada per un veguer.

Entradas relacionadas: