La Unió Europea: una associació econòmica i política en evolució constant

Enviado por Chuletator online y clasificado en Derecho

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,04 KB

La Unió Europea: una associació econòmica i política en evolució constant

La Unió Europea (UE) és una associació econòmica i política integrada per 28 estats. El 12 de juny de 1985, Espanya va signar l'acta d'adhesió a la Comunitat Europea, que va entrar en vigor l'1 de gener de 1986. Una característica d'aquesta unió és que es tracta d'una realitat dinàmica que està en evolució constant d'un procés llarg i complicat que segueix obert.

Tractats

 • 1985: Tractat de Schengen: crear un territori sense fronteres internes i amortitzant les externes.
 • 1951 París: creació de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acier, punt de partida de la integració: Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg i els Països Baixos.
 • 1957 Roma: creació de la CEE i de la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica.
 • 1992: Maastricht: establiment de les bases de la Unió Monetària Europea.
 • 2002: entrada en vigor de l'euro: l'euro es converteix en la moneda oficial dels països de la UE.

Política Econòmica

La UE implica la unió duanera envers l'exterior i un mercat comú, per poder circular lliurement persones, béns, serveis i capitals dels països que formen aquesta. Comparteixen una mateixa moneda i una política monetària comuna.

Política Agrària Comuna

És la política agrària integrada i suposa la partida més gran del pressupost de què disposa. El seu objectiu era proveir d'aliments una Europa que s'intentava recuperar d'una dècada d'escassetat causada per la guerra.

Política Regional

S'ha apostat per una política comuna que té com a finalitat reduir les importants disparitats econòmiques, socials i territorials que encara hi ha entre les regions d'Europa. Estratègies: la convergència i la solidaritat, la competitivitat regional i l'ocupació i la cooperació territorial.

Política Social

Es finança mitjançant el Fons Social Europeu. Els seus objectius són la millora del funcionament del mercat de treball.

Institucions

 • Parlament Europeu
 • Consell
 • Consell de la UE
 • Comissió Europea
 • Tribunal de Justícia
 • Tribunal de Comptes
 • Banc Central Europeu

Organs

 • Òrgans Garants: garanteixen els drets dels ciutadans
 • Òrgans Consultius: Comitè Econòmic i Social, Comitè de les Regions
 • Òrgans Financers: Banc Europeu d'Inversions, Fons Europeu d'Inversions, Agència...

Consell Europeu

És una cimera de caràcter intergovernamental conformada pels caps d'estat o de govern dels estats membres de la UE. Les seves funcions són fixar el rumb i les prioritats polítiques generals de la UE i tractar les qüestions complexes o sensibles que no puguin ser resoltes a nivell inferior.

Parlament Europeu

Té la funció de control i exerceix un control polític sobre la Comissió. També té funcions pressupostàries i legislatives, ja que aprova, juntament amb el Consell, la legislació de la UE.

Comissió Europea

És una institució políticament independent que representa i defensa els interessos de la Unió Europea (UE) i en regenta el poder executiu. Les seves funcions són proposar legislació al Parlament i al Consell mitjançant el dret d'iniciativa, gestionar i aplicar les polítiques de la UE i el seu pressupost com a òrgan executiu, i fer complir la legislació de la UE juntament amb el Tribunal de Justícia. També representa la Unió en l'escena internacional davant d'organitzacions o altres estats.

Fonts del Dret

Les fonts del dret són el motiu del naixement del dret i l'origen, és a dir, la procedència i el funcionament del dret. Característiques: primacia de l'ordenament de la UE, autonomia, aplicabilitat immediata, aplicabilitat directa, diversitat de l'ordenament jurídic.

Tipus de text: 1d 2 Turquia 3 a, 4 Suècia, 5c, 6 la Comissió, 7 bcd, 8 Bèlgica, 9 d Brussel·les, 10b ideologia, 11 a estat govern, 12 a, 13 c 14 d, 15 d, 16 a, 17 d

Entradas relacionadas: