Undefined

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 802 bytes

Epistemologia: estudia el coneixement sobre la realitat i det. l'origen Gnoseologia: coneixem. cientific, riguros, universal i experimental. Coneixement: creença q estem segurs i demostrem. Practic: el q teoric:xq. Aristotil Reconeixer la veritat: Evidència (fets q presenten d manera especial) Certesa (sentiment d seguretat) Intersubjectivitat Actitud d posiblitat x coneixer: Dogmatisme (proporc. coneix. valid i univ. Decart) Escepticisme (oposat al dogm dubta Pirro) Criticisme(entre els 2 ha d ser critic Kant) Relativisme (nega exist d veritat absoluta. particular Sofistes) Perspectivisme (punt en comú amb relat. pro no nega posib d existencia. Ortega y gasset)

Entradas relacionadas: