Undefined

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,33 KB

poesia dels trobadors:primera gran expressió literària en 1a llengua romànica. escrivien en occità i els poetes en llatí.

poesia
culta textos molt elaborats des del punt de vista mètric, com retòric.
poesia
lírica expressa els sentiments de l'autor,l'amor a la mort o a la religió.
poesia
escrita en llengua occitana llengua literària comuna acceptada també pels trobadors catalans i del nord d'Itàlia. la literatura catalana s'obre amb uns autors que escrivien en una llengua diferent del català.


Trobadors,joglars i cançoner

els
trobadors van ser asrtistes professionals que van crear tant els versos com la música que els acompanyava. sovint eren d'origen noble i estaven lligats a les corts.
amor cortés
sentiment amorós refinat com escau a l'ambient de la cort.

estils poètics

el trobar leu
estil poètic que busca la senzillesa expressiva per emocionar l'auditori d'una manera directa.
el trobar clus es caracteritza per l'hermetisme en el sentit donat a les paraules.
el trobar ric orienta l'elaboració literària cap a la forma de les paraules, cap a la seva sonora.
gèneres trobadorescos
la
cançó gènere amoros per excel·lència i les seves estrofes o cobles.
la
dança i la balada son de temàtica amorosa pero aptes per a ser ballades.
l'
alba se situa en un moment concret de l'experiència amorosa.
la
pastorel·la pertany també a l'àmbit de la poesia amorosa, pero pren la forma d'un diàleg entre un cavaller i una pastora que és requerida d'amor.
la
tensó i el partiment són gèneres poètics dialogats en què dos trobadors reals o fingits debaten sobre un tema amorós,literari,moral,polític etc...
el
sirventès és un gènere de tema moral o polític que els trbadrs utilitzen per polemizar amb un altre personatge o fer-ne la sàtira.
el
plany es l'elogi fúnebre en record del senyor o amic traspassat.


Guillem de Berguedà (1138-1192) conegut per les seves elegants cançons de temàtica amorosa i sobretot pels sirventesos com el que blasma el marquès de mataplana. En el moment de la seva mort va ser lloat.

el rei alfons I el Cast (1154-(1196) primer rei de la corona catalanoaragonesa. Va comprendre la importància de la poesia culta occitana i va compondre cançons.

Guillem de Cabestany ( final del segle XII i principi del XIII) trobador rossellonès cèlebre per les seves cançons amoroses en l'estil del trobar lleu i també per la llegenda que se li atribueix en la seva vida segons la qual el marit gelós va matarlo.

Cerverí de Girona no poètic de Guillem de Cervera documentat entre el 1259 i el 1285 el trobador català més important de la segona meitat del segle XIII.

Gèneres narratius gèneres centrats en el relat de fets reals o ficticis protagonitzats per uns personatges en el marc d'una història. n'hi ha conte, la narració i la novel·la.
gèneres poètics gèneres basats en l'expressió de la intimitat de l'autor, generalment són escrits en vers.
gèneres dramàtics generes escrits per ser representats per uns actors i unes actrius davant d'un públic.
gèneres assagístics generes que permeten l'expressió de la reflexió de l'autor sobre temes d'interès historic, social,estetic o humà en general.

EL CONTE
és un genere narratiu breu, creat per ser escoltat o llegit d'una tirada i basat en una història.

la
intenció didàctica o moral o la pretensió de provocar una reflexió en el lector.
L'
estroctura que consta de tres parts: plantejament, desenvolupament i desenllaç.
tipus de contes
el
conte popular o la rondalla gènere popular de transmissió oral, el destinatari del qual és el públic infantil.
la
faula genere popular o culte que es diferencia de la rondalla pel fet que els personatges són animals.
la
llegenda genere popular o culte que es diferencia del conte per l'intent de donar raço de realitats del món natural o de la història.
el
conte literari culte genere culte que aprofita l'estructura del conte popular però la modifica segons els interessos d'un autor que en cap cas resta en l'anonimat.

Entradas relacionadas: