Trastorns Psicòtics, Estat d'Ànim, Histèria, Ansietat i Alimentació

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,47 KB

TRANSTORNS PSICÒTICS

Esquizofrènia:


idees delirants, al·luc., lleng. Desorganitzat, comportament desorganitzat, síntomes negatius (aplanament afectiu, pens. Empobrit, falta voluntat, disminució energia, no pren decisions). Disfunció laboral i social i manca de cura. Dura almenys 6 mesos.

 -

Paranoide:

No lleng. Desorg. Ni comport. Desorg., no afect aplanada. 


- desorganitzat:

lleng. I comport. Desorg. Afectiv. Aplanada i no catatonia


- catatònic:

immobilitat motora, act. Motora excessiva, negativ. Extrem.


- indiferenciat:

no compleix símptomes paranoide, ni desorganitzat.


- residual:

no hi ha idees delir. Al·luc. Ni comport. Desorg. Si símpt. Negati

Trastorn Delirant:
idees delirants no extranyes (perseguit, enverinat, enganyat, malalties...). No deterioro psicosocial i no comport extrany. Si episodis afectius breus. [erotomatic, celotípic, persecutori, somàtic, mixt].


TRASTORNS ESTAT D'ÀNIM

Trastorn Depressiu Major:


mín. 2 setmanes amb ànim depressiu, perd interès plaer, aug./dism. Pes, alteració son i act. Psicomotora, fatiga, culpa, poca concentració, pensament mort recurrent. Deteriora psico-socio-labor.


Trastorn Bipolar:

episodis tristesa patològica i eufòria en mateix individ.

 

- Bipolar I:

1 o + espisodis maníacs (1 setm.)=> ànim expansiu, irritable, grandiositat, verborrea, insomni, agitació i distrabilitat. O mixtos.


- Bipolar II:

1 o + episodis depressiu major + 1 episodi hipomaníac. 


- Ciclotímic:

3 anys amb períodes de símptomes hipomaníacs i períodes símptomes depressius que no acompleixen criteris depressiu major. 


- Bipolar no especificat:

símptomes bipolars q no acompleixen criteris bipolars I, II o ciclotímic. 


HISTÈRIA

Trans. Somatització:


alteració crònica, vòmits, marejos, àlgies, menstruacions doloroses... Sense causa mèdica.  Abans dels 30 anys.


Trans. De conversió:

símptomes o dèficits q afecten funcions motores voluntàries o sensorials, suggereixen malatia neurològica o mèdica. 


Trans. Dissociatiu:

alteracions sobtades i breus q afecten funcions integradores de la identitat, memòria i consciència. 


TRASTORNS ANSIETAT

Cisis d'angoixa:


episodis sobtats, sensació mort imminent, ansitat, inquietud psicomotriu (15'-30'). Palpitacions, sudoració, tremolors, ofec, nàusees, marejos, despersonalització, desrealització. 

Trans. D'ansietat generalitzada:


ansietat i preocup. Excessiva sobre esdeveniments. Dificultats per controlar preocupació, inquietud, impaciència, fatigabilitat, irritabilitat, dif. Concentració, alteracions son.


Agorafòbia:

aparicióansietat o evitar llocs de difícil escapar o trobar sos.


Fòbia Social:

temor a situacions socials o actuacions en públic, fora àmbit familiar. (malestar intern, angoixa, ansietat). 


Fòbia específica:

temor per presència d'un objecte o situació especif. (ansietat, crisi d'angoixa). Intent d'evitar situacions. 


T. Obsessiu-compulsiu:

 obsessions (pensam. Impulsos..) o compulsions (comportam., actes mentals...) irracionals i excessius, q provoquen malestar al subjecte (pèrdua son, ansietat, canvis vida quotid.)


T. Estrès post-traumàtic:

por a situació exposada anteriorment. Intent evitar pensaments, llocs, converses, records. 


TRANSTORNS ALIMENTACIÓ

Anorèxia nerviosa:


rebuig a mantenir pes corporal igual o per sobre del valor mínim. Por a guanyar pes, nega el perill. RESTRICTIVA (dieta, dejú) o COMPULSIVA (afartament, laxants, vòmits, diürètics...)


Bulímia nerviosa:

Afartaments recurrents, conductes compensatòries (vòmits, dejuni, laxants, exercici...). 2 cops setm. Durant 3 mesos.  PURGATIVA (vòmits laxants...) NO PURGATIVA (dejuni, exercici). 


LA AN PRODUEIX PÈRDUA SIGNIFICATIVA PES, LA BN NO

Entradas relacionadas: