Com es trasment l´impuls nerviós entre neurona y neurona?

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,52 KB

1-LA RELACIÓ I LA COORDINACIÓ HUMANES

La funció de relació es imprescindible per a la supervivència de l'individu, que gràcies a aquesta funció pot percebre els estímuls o canvis que es produeixen en el medi per respondre-hi de forma adequada a través dels òrgans efectors.

ESTÍMULS:


són canvis en el medi que percep l'organisme.

RECEPTORS SENSORIALS:


s'encarreguen de rebre els estímuls. Es localitzen en els òrgans del sentit.

2-LA NEURONA Y EL SISTEMA NERVIÓS

NEURONES


: Son les que transmeten els impulsos nerviosos. Formades per el cos cel·lular, amb el nucli, les dendrites (prolongacions curtes i ramifica- des) i l'àxon (prolongació molt llarga). Els impulsos nerviosos passen de neurona a neurona a través de la sinapsi que es un petit espai que hi ha entre dues neurones.
-La sinopsi és el pas entre dues neurones molt properes i l'impuls nerviós passa d'una neurona a l'altre gràcies a unes substàncies químiques anomenades neurotransmissors.
 

DEFINICIÓ SIST. NERVIÓS:


 El sistema nerviós és l'encarregat de percebre, interpretar i emitir respostes front als estímuls externs i interns. 

EL SIST. CENTRAL:


 Es capaç de prendre estímuls i d'elaborar respostes. Es formen l'encèfal (elabora les respostes voluntàries) i la medul·la espinal (protegida per la columna vertebral origina les respostes involuntàries).

ESTÀ FORMAT PER:-Encèfal:

 cervell, cerevell i bulb raquidi

-Medul·la espinal

 

SIST. NERVIÓS PERIFÈRIC:


(el formen els nervis. Segons el lloc del qual procedeixen, hi ha els nervis cranials que conecten amb l'encèfal, i els nervis raquidis).

ESTÀ FORMAT PER:


SISTEMA NERVIÓS SOMÀTIC:


(responsable de les accions voluntàries, com caminar).

-Nervis sensitius


-Nervis motors

SISTEMA NERVIÓS AUTÒNOM:


(responsable de l'activitat involuntària dels òrgans com els moviments del cor).

-Simpàtic

Actua en moments en el que l'organisme es trova una tensió, estres o perill. Provoca una serie de cambis que comporten un augment del desgast d'energia.

-Parasimpàtic: Actua quan l'organisme es relaxa. Rodueix cambis que comporten una disminuició del desgast d'energia y que favoreixen que l'organisme torni a la normalitat.

Entradas relacionadas: