Transformacions economiques i socials al primer terç del Segle XX

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,09 KB

 

Quines Característiques presentava la societat espanyola i catalana de la Primeria del Segle XX? Quins eren els grups socials emergents?
A Espanya el món rural tenia pes superior a la resta d'Europa a causa De la lentitud del procès d'industrialització. A Catalunya el món Rural és més reduït perquè el nivell d'industrialització i D'urbanització era superior..

Els Grans propietaris rurals es dividien en dos grups:

-vella Oligarquia (que augmenta el seu patrimoni)

-burgesia Agrària (inverteix els diners de la indústria i els negocis en el Patrimoni rural)

Els Grans propietaris predominaven a La Manxa, Andalusia, Extremadura.Els Propietaris mitjans i petits es localitzaven sobretot a Castlla i Lleó, Aragó, Catalunya i País Valencíà.La Propietat agrària era un factor de prestigi social.
Polítics, alts Funcionaris pertanyien al col·lectiu dels grans propietaris.El Percentatge de pagesos es reduí al llarg del primer terç de segle Però encara era superior al dels altres països d'Europa Occidental.La Pagesia presentava contrastos socials: uns eren propietaris mitjans i Petits; d'altres erenarrendataris i d'altres jornalers i temporers.La Forma de propietat determinava la seva situació (Galícia Subarrendament de propietat; a Extremadura i Andalusia, jornalers en Condicions precàries a causa del latifundisme; a Catalunya Propietaris mitjans o arrendaments estables i cooperatives.La societat urbana va augmentar el seu pes a causa de l’augment de la Urbanització i l’èxode rural. Les classes urbanes (burgesia, Classes mitjanes i proletariat) van adquirir nous hàbits, formes D’oci i valors i van configurar el que seria la nova societat de Masses.A Les ciutats es feia evident l’estratificació social en la Segregació per barrisi les diverses associacions d’oci.La Burgesia industrial era escassa a Espanya i es limitava als tèxtils Catalans i als siderúrgics bascos. La seva importància, però, Augmenta el primer terç del Segle XX i junt amb la burgesia Financera conformen les classes altes que es fusionen amb la vella Aristocràcia.Les Classes mitjanes eren un grup heterogeni i fragmentat i van Experimentar cert creixement amb el desenvolupament del comerç, L’administració i les finances. La composaven funcionaris, obrers De coll blanc i professionals liberals. 


A Catalunya augmenta el seu Nombre però en el conjunt d’Espanya estan molt per sota de les Xifres europees.Els Obrers industrials conformaven les capes populars urbanes. El Desenvolupament industrial i l’èxode rural van fer augmentar la Seva importància. Es concentraven en zones urbanes de Catalunya, País Basc, Astúries i Madrid. Les seves condicions de vida eren Millor qaue la dels jornalers agrícoles però la jornada laboral era Llarga i els sous insuficients. La crisi econòmica provocava sovint Protestes obreres i conflictivitat social.Tant Els obrers com les classes mitjanes conformaven les classes Emergents a les ciutats.El Creixement dels mitjans de comunicació de masses i els nous Transports van propiciar un canvi en la societat cap a noves formes De sociabilitat, oci i extensió de la cultura a classes populars. La Millora en l’educació va fer crèixer el % de població Alfabetitzada. S’incrementà l’oci cultural i l’habit de la Lectura.S’expandeix la premsa escrita com. A creadora d’estats D’opinió i com. A instrument de relació entre estat i poder.S’expandí L’associacionisme i els centres d’esbarjo i de difusió de noves Idees i debats (casinos, ateneus,cooperatives, cercles catòlics…). S’estén la pràctica de l’excursionime que afavoreix el Coneixement de la geografia del país (sobretot a Catalunya) i la Pràctica dels esports en tots els sectors de la societat.

Entradas relacionadas: