Tnt

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Física

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,33 KB

AUSIAS MARCH (GANDIA1397-VALENCAI1459)*Llengua en catala sense pro...... opcio entre una poesia personal i realista.sintaxi flexible i acostada a la llengua parlada *Tema generalment amutros i a vegades religios.La manera d'interpretar l'amor era diferent que la dels trobadors.Tema amoros i moral.Amor fisic i moral.L'interes com s........l'enamurat quan no es correspos s'adreça als amadors aqui produeix un sentiment espiritual *Desti de l'amor i l'anima despres de la mort *La dona no es un esser idela ni angelical sino un esser rela amb qui el poeta planteja una relacio versemblant l'amaor sensual i intelectual *Estil:molt personal,sinver,intel·lectual,viu,amb imatges originals i hiperboliques
AUSIAS MARCH: va neixer probablement a gandia l'any 1397 en el si d'una familia de poetes i cavallers.La seva aficio literaria te precedents familiars.L'any 1425 va ser falconer reial.A partir d'aqui comença la seva activitat poetica va morir a valencia al 1459
L'OBRA D'AUSIAS MARCH:es una produccio extensa de mes de deu mil versos q formen un total de 128 poemes.Ausias March va partir de la poesia trobadoresca pel que fa al plantejament formal de l'amor,pero les seves obres son molt mes evolucionades:les relacions home-dona parteixen de l'amor sensual e intel·lectual:la dama es una dona real de carn i ossos com el poeta La poesia d'Ausias March es plena de sinceritat;es considera un
mesore d'amor
LLENGUA I ESTIL:Ausias va ser el primer poeta que va escriure la seva obra en catala sense provençalisme es planteja de construir una forma expressiva propia sense els virtuosismes trobadoresc amb un lexic molt mes lliure i quotidia i una sintaxi força mes flexible acostada a la llengua parlada.La seca retorica tambe es mes propera i directa:els poemes s'inicien amb una comparacio formada per un element que representa el poeta i un altre element que produeix de la vida militar,marinera.....


Ausias March utilitza el verb octasil·lab organitzat enoctaves.En la darrera estrofa hi ha el senyal que amaga la identitat de la dama a la qual va adreçat el poema

Entradas relacionadas: