Tipus de regions, nacions sense estat, regions molt consolidades i diferenciades, grans àrees urbanes o ciutats globals, les funcions de l'estat a l'actualitat, les relacions entre estats, els objectius de l'ONU, les ONG, les organitzacions supranacionals

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,98 KB

Tipus de regions, nacions sense estat, regions molt consolidades i diferenciades, grans àrees urbanes o ciutats globals

Les funcions de l'estat a l'actualitat, els estats són coordinadors de les regions i les ciutats que integren el seu territori. Els estats garanteixen la creació i el manteniment de les infraestructures bàsiques. Els estats coordinen la lluita contra el terrorisme mundial.

Les relacions entre estats

Es firmen tractats, convenis i declaracions internacionals de drets. Es creen organismes supraestatals, són organitzacions internacionals o supranacionals.

Els objectius de l'ONU

Mantenir la pau i la seguretat internacionals. Fomentar entre les nacions relacions d'amistat. Cooperar en la solució de problemes internacionals de tipus econòmic, social, humanitari i cultural. Desenvolupar i estimular el respecte als drets humans. UNICEF (Fons Internacional de les Nacions Unides per a la Infància). UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura).

Les ONG (Organitzacions No Governamentals)

Són entitats privades que no depenen dels governs i que són independents dels estats i dels partits polítics. Estan integrades per societats, empreses, etc. També poden ser associacions fetes per ciutadans. També serveixen perquè els ciutadans prenguin consciència i assumeixin responsabilitat.

El que fan les ONG

Hi ha algunes que es dediquen a promoure accions humanitàries com la Creu Roja Internacional. Altres ONG promouen els drets humans i denuncien els llocs on no són respectats. Altres ONG tenen com a finalitat la protecció de la natura.

Les organitzacions supranacionals

Són institucions que es troben per damunt dels estats i de les quals formen part representants d'aquests estats. El Consell Europeu s'encarrega de definir les orientacions generals d'actuació i desenvolupament. En el Consell de Ministres es prenen les decisions més importants i es coordinen les actuacions dels diversos estats de la UE.

Declaració Universal dels Drets Humans

Tots els éssers humans naixem lliures i iguals en dignitat i en dret. Hi ha que comportar-se bé els uns amb els altres.

Cultura

És el conjunt de costums, de coneixements i de maneres de viure que un grup de persones sent com a propi i alhora diferent d'altres grups. La llengua, l'història, les idees i la religió són els elements de la cultura d'una regió.

Diferències culturals

La diversitat cultural no és deguda als aspectes físics de les persones sinó per la seua educació, la manera de pensar, d'actuar, la manera com viu, etc.

La Constitució Europea

Té com a objectiu aconseguir una gran integració política i la creació d'un espai comú de llibertat, de seguretat i de justícia.

Propostes per a resoldre el problema agrari

Reduir la superfície dedicada als cultius. Convertir una part de les terres de conreu en zones forestals o en espais d'oci. Reduir de manera notable els preus de garantia que paga la UE als agricultors i ramaders.

Objectius de la UE

L'impuls del progrés econòmic i social. L'afirmació de la identitat europea en l'àmbit internacional. La implantació d'una ciutadania europea. El desenvolupament d'un espai de llibertat, seguretat i justícia. El manteniment i el desenvolupament del sentit comunitari.

Per a corregir els desequilibris de la UE, actualment hi ha una política econòmica regional que es basa en el desenvolupament dels fons estructurals i dels fons de cohesió. Es destinen a la concessió de préstecs per a fer inversions a les regions més pobres, la creació d'infraestructures de transport i de subministrament d'energia, la realització d'obres públiques per solucionar els problemes ambientals, el desenvolupament de polítiques comunes en els àmbits culturals, educatius, etc., i la concessió de préstecs i subvencions destinats a ajudar a mantenir els sectors pesquers i agrícoles.

Entradas relacionadas: