Quin tipus d'estat van implantar els Borbó a Espanya

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,17 KB

L'Antic Règim són les societats Europees de l'Edat Moderna que havien superat l'etapa medieval i feudal però continuaven mantenint el model de vida. Estaven basats en l'economia agrària de tipus senyorial, absolutisme monàrquic i la societat estamental./ El comerç triangular es basava en productes colonials com el sucre, tabac.. El comerç d'esclaus consistia en esclaus traslladats de l'Àfrica a l'Àmerica i eren venuts per treballar en les plantacions./ Els principis de l'il·lustració:
Ctiticar l'absolutisme, divisió de poders, fe absoluta en la raó i defensar la tolerancia./ Guerra de successió:
Carles II mor sense descendents, la successió es disputa entre Carles d'Habsburg o Felip de Borbó, corona d'Aragó vol a Carles però Castella a Felip, guanya Felip./ Absolutisme borbònic:
Els regnes de la corona espanyola van quedar unificats sota les lleis, les institucions i l'administració de Castella i tot es va concentrar en mans del monarca. Les corts van ser anulades menys de Castella que és reunien quan ho deia el monarca./ El liberalisme consisteix en la llibertat individiual per damunt dels altres i la democràcia consisteix en donar participació igualitaria a tot el poble. La sobirania popular és tracta de manar tot el poble sencer./ Monarquia:
Forma de govern en què el poder polític correspon per herència./ República:
Forma de govern en que el cap d'estat té caràcter electiu i no hereditàri./ Nació:
Comunitat de persones que participen d'un sentiment d'identitat col·lectiva singular, a partir d'una sèrie se característiques compartides en camp cultural, jurídic, lingüístic o altre./ Constitució:
Conjunt de normes jurídiques fonamentals d'un estat aprovades pel poble./ Divisió de poders:
Judicial, Legislatiu*(més important), Executiu./ Nacionalisme:
Ideologia i moviment que reivindica l'organització política d'una nació.
/ Les terres és van convertir en propietat privada, aleshores és va començar a produïr més aliments i més demanda./ El sistema fabril consisteix en concentrar els obrers i les màquines en grans edificis, les fàbriques./ Respecte la llibertat del comerç és van desenvolupar dos teories: lliurecanvisme que consistia en la llibertat de comerç entre els països fomentaria el creixement de l'economia no obstant això, per defensar-se de la supremacia britànica molts estats van iniciar la teoria del proteccionisme que era la defensa de la indústria nacional mitjançant impostos sobre les importacions./ Capitalisme:
Sistema econòmic caracteritzat per la propietat privada dels mitjans de producció, concentrats en mans d’una minoria, la prevalença del mercat i la recerca del benefici./

T1:


La economia era agrícola de subsistència, política manava el rei, societat privilegiats, podien portar armes, no pagaven impostos i no podien treballar els no prvilegiats tot el contrari./La il·lustració es un conjunt d'idees. Montesquieu, divisió de poders, Voltaire, llibertat de pensament*(mes important), Rosseau- Governants ------ Governats = constitució.
/Guerra de Successió 1700-1714,
11 de Setembre de 1714 la ciutadella./ T2: R.F 1789-1799 diferencia entre tenir drets o no -súbdit, amb la R.F volen un sistema liberal, es a dir, separació de poders i drets individuals. Monarquia constitucional- 1789-1792, república democràtica 1792-1794, república burgesa 1794-1799./ T3: 1771 Anglaterra---- Revolució Industrial, canvis polítics:
Revolució de la burgesia per comprar terres i tenir beneficis, Revolució agrícola:
Passen d'economia de subsistència a economia de producció (vendre productes), Creixement demogràfic:
+aliment -morts, amb la revolució agrícola es duplica la població, Indústria tèxtil-cotó:
Cotó fàcil de mecanitzar a diferència de la llana. Cotó no es troba a Anglaterra però si a la Índia, i Anglaterra té colònies. Primera empresa 1771, Innovacions tecnològiques-- Maquina de vapor:
Any 1830- 1 locomotora de vapor a Liverpool, La locomotora es coverteix en el negoci. 1 km= 1 tona de ferro, es desenvolupa la industria siderúrgica.

MBAKUNIN:


pare de l'anarquisme, si elimines el poder (religió, polític, econòmic) hi ha igualtat. Neguen el principi sagrat i tot es de tots

. Esperanto:

nou idioma que esperaven que el parlés tothom. Avui en dia encara existeix. No existeixen els països nomes hi han treballadors.

Karl Marx:


socialisme i comunisme. Revolució, opresors - contra - oprimits - 'suneixen proletariats. Els oprimits creen un estat obrer per carregar-se als apressors.

Entradas relacionadas: