Tipus de text

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 6,17 KB

 
Presentació: text complet, fragment, títol, columnes, marges, sagnats, signes gràfics, il·lustracions. Temática: social, científica, històrica, geogràfica, econòmica, tècnica, laboral, religiosa, fantàstica, literària, lingüística, filosòfica, ètica, sexual, sentimental, quotidiana. Tema: General / Específic / Simbòlic; Simultaneïtat referencial o no. Tema d'actualitat o no, en el seu context; Predictiu / No predictiu. Si es refereix al futur o no; Passat / No passat; Ordenació lògica / Temporal; Ficció / No ficció. Àmbit d'ús: acadèmic, administratiu, publicitari, periodístic, literari, interpersonal, polític, religiós. Génere: poesia, teatre, novel·la, conte, anunci, assaig, nota, informe, estatut, avís, reglament, llei, acudit, article, entrevista, llibre de text escolar, resum, míting, instància. Tipus / Estructura: narratiu, decriptiu, expositiu, argumentatiu, instructiu, retòric, conversacional, predictiu. Finalitat: informar, contactar amb algú, orientar l'opinió, distraure, demanar a algú que faça alguna cosa, compartir sentiments, regular la vida social. Funció: referencial o representativa , expressiva o emotiva, apel·lativa o conativa, fática o de contacte , poètica, metalingüística, identificativa. Canal: oral / escrit, temps simultani, espai compartit, espontani / preparat, unidireccional, multidireccional, unilateral, multilateral. Participants: formal / informal, monologat, dialogat, presència emissor, presència receptor, modalizat o no.
Valoració personal: -Resum de les idees més importants. -Intencionalitat de l'autor (convéncer, persuadir, divertir, ensenyar, etc.), estil i to del text (sentenciós, divertit, irònic, etc.). -Opinió personal sobre el tema del text i sobre el text a partir dels coneixements del món de qui fa l'anàlisi.
Resum,tema,valoració personal.


matí, camí, però, és, pròxim, tímid, rodó, ràpids, mecànics, només, caparró, immòbil, tórtora, però, bastó, bambú, esvaït // país, aigües, seré, autèntic, seré, aigües, país, qué, país, perquè, ningú, més, països, efímeres, conèixes, sóc, camí, glòria, sàvies, blasfèmies, paleolítics // és, marró, vermellós, és, diürns, última, subalpí // ésser, atónit, continuà, hèu, existència, això, només, narraciò, pacífica, això, més, méu, aconseguirà, més, però, farás, ésser, però, // després, per què, per què, sòn, únics, és, llàstima, és, serà, repòs, agraïment, agraït, dirá, això, bé, però, per qué, és, és // associació, construcció, més, enllà, població, tràgics, produïts, països, veïns, violència, física, psicològica, haurà, associació, subvenció, és, què, fórmules, obtenció, través, experiència, associació, víctimes, així // és, gairebé, estratègia, violació, és, és, perquè, freqüència, logística, circulació, però, aquí, respectuós, estadística, són, també, situació, més, només, semàfors, obligatòries, també, això, últim, més, transgressió, última, dóna, públic, això, són, semàfors, perquè.
E o A: assassinat, davant, monestir / assemblea, avaria / vermís, meravella / avaluació / enyorança / Empar, treballa, ambaixada. ///despatx, bruixa, coneixia, Txexènia, Gijona, lluny, imatge, feia, goig, retalls, vells, penjats, engegada, mitja, penjolls, calaixos, estovalles, rojes, ventalls, enllà, lloc, deien, feien, jocs, destrellatats, bogeria, mig, foll, jo, mereixia, conéixer, allà, fugint, Elx, cotxe, feia, soroll. /// setze, professora, ozó, professor, natularesa, massa, interessos, empresses, analicen, ultrança, zones, Amazones, convençut, pressió, eficaç, isquéssem, atzucac, avançàssem, dresera, esperança. /// Pasqua, freqüència, excel·lent, il·luminava, pol·lució, motxilles, il·lusió, tranquil·la, piles, llanternes, ombrel·la, col·lecció, colesterol, vetlada, novel·la, col·legi, col·lapse, vacil·lar .

Entradas relacionadas: