Tipos de funciones

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,77 KB

concepte de funcio: la relacio de dependencia entre dues variables s'anomena funcio si per a cada valor que pot pendre la variable independent(x) existeix un unic valor de la variable dependent(y).(y=x)f, lineals o de proporcionalitat directa: y=mx(y=ordenada,x=abscisa,m=pendent) sempre son rectes.f. de proporcionalitat inversa: f(x)=k/x(k=nombre real o nul) sempre son hiperbolas.f. exponencials: f(x)=ax(a=nombre positiu diferent de 1) mai arriben al punt 0,0.f.traslladada d'una funcio:...f.definides a trossos: ...punts d'interseccio amb els eixos: son els punts en que la grafica de la funcio talla els eixos de coordenades (puntos en los que toca la linea)continuitat:es continua si podem seguir la linia sense aixecar el dit d'ella signe:....creixement i decreixement:,,,maxims i minims:...periodicitat:son les funcions periodiques,la que repeteixen el seu dibux.simetries: son les funcions que al costat de la grafica tenen el mateix dibuix que laltre, pero invers.domini:els valors numerics que pot pendre la variable independent(x,abscissa)d'una funcio constitueixen el domini d'aquesta funcio.recorregut: els valors numerics que pot pendre la variable dependent (y,ordenades) d'una funcio formen el recorregut.imatge: es donarli un valor a x. antiimatge: es donarli un valor a y

Entradas relacionadas: