Han tingut

Enviado por Chuletator online y clasificado en Psicología y Sociología

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,06 KB

 

VINCLES AFECTIUS


 Bowlby.J / Winnicott    -1951-OMS.  Va demanar que estudies la qualitat dels vincles en la salut mental

40-50-60

WINNICOTT, CLASSIFICA EL JO:

·Verdader self : la nostra part més Autèntica, el més emocional, allò més infantil, espontani i fràgil. A mida que Ens fem adults perdem la sinceritat extrema o espontaneïtat extrema.

· Falç self à representa La defensa del vertader self. Està relacionat amb els mecanismes de defensa. És Una cuirassa perquè el que surt de dins no ens deixi indefens i el que ve de Fora no ens faci mal. Serveix per adaptarnos a la realitat. És necessari que Els selfs estiguin connectats (verdader i fals). El fals protegeix al vertader. Si es perd el verdader, només queda el fals

D. Winnicott indicava que la criatura Necessitava que les persones vehiculars establissin un “holding”, és a dir, un sosteniment tan físic com psíquic; un altre Aspecte que considerava important era el “handing” El maneig físic corpori, les atencions físiques. El que ens indicava era la Importància que els nens rebin estima i carantoines, a través d’aquest Sosteniment, tan físic com psíquic, el nen aprèn el concepte d’espera.

Bowlby considera que el “holding” és la Base segura, abraçar als nens, proporcionar estima; indica que els nens quan Ploren se’ls ha de donar una base segura i que quan se’ls deixa plorar se’ls Està proporcionant una base “no segura”.

El concepte de “mare perfecte”, es considera que no és el correcte, sinó que s’ha De ser “suficientment bona mare” (M.S.B), és a dir, la mare s’esforçarà per a Ser bona, però sempre, en algun moment s’equivocarà, d’altra banda és bo i Natural equivocar-se. Serà una mare no gaire intrusiva, però al mateix temps No serà abandònica, és a dir no deixarà massa temps sola a la criatura. A La majoria els costa trobar un terme mig, són massa absorbents, agafant a la Criatura en qualsevol moment, o a l’inrevés, quan l’haurien d’agafar no L’agafen.

Un nen s´asocia a una figura materna (Figura d´apego): La figura és estable, garanteix la continuïtat existencial i Tenen la capacitat de recaptar les necessitats del nen (Capacitat de Révèrie). Intuició, captar el que el nen necessita, percebre.

La ment d´un nen no ha d´ocupar molt Espai. Ha d´estar tranquil.La

Bowlby.J-Teoria del apego (Vincle Afectiu)

Amb Ainsworth.M- Tipus de vincle Afectiu (Amb experimentació qualitativa)

Tipus de vincle:

·Vincle segur: (Es que la criatura S´enfada quan la mare s´en va, el nen protesta, plora. El nen del vincle segur Es el que es sent insegur quan la mare s´en va.
Tenir por de que s´envagi i no Torni però saber que tornarà. En aquest vincle, la clau és la confiança cap a L’altra persona; la sensació de “no em fallarà”.

·Vincle insegur:

oAmbivalent-ansiós: “Quan et Necessito no estàs, quan no et necessito estàs” Ni contigo ni sin ti

oEvitatiu “Quan et necessito mai Estàs, ja no et necessito”. Hi ha una desconfiança però pot tornar a confiar.

§Narcicistes (Amb mi mateix en tinc prou)

§En extrem esquizoide(No hi ha necessitat afectiva)

§Filobaticos: no estableix vincles afectiu, només socials o “logístics”, En els que no hi ha intercanvi afectiu rea

oDesorganitzat: estan Desorganitzats, és difícil veure quina serà la seva reacció

oNo vincle(assassins en sèrie, Utilitza a les persones com a objectes)

MANCANÇES


Bowlby.J / Spitz.R / Stern

Van estudiar les carències afectives. Es poden derivar als nens en dos Tipus de carències.

·Privat: Es el que suposadament des De que neix no ha tingut les necessitats emocionals cobertes(satisfetes)

·Deprivat: Ha tingut les Necessitats emocionals satisfetes però després les ha perdut.

Passen per tres fases:

1.Protesta: Té esperança

2.Desesperació: Ja no espera. Es Poder alterar orgànicament. Perd pes. S´entristeix (Si la mare torna encara es Pot recuperar

3.Desapego

persona o persones i que poder Satisfer aquesta demanda.

S´estableix una relació asimètrica. (Ni inferior ni superior) Has de cuidar que sea de semejantes pero no Idèntica.

Freud diu que has de ser neutral i no Jutjar al pacient, però és impossible ser neutral, ja que nosaltres tenim Subjectivitat.

El setting i la funció de contenció

Per això, es va decidir establir un “setting”, és un espai protector de la relació entre el professional i L’usuari. La relació ha de ser càlida, amb molta intimitat.

·Setting intern: No hem de dir el Que has de fer

-Respecte: no dir el que ha de fer, sentir i/o Pensar. L’hem d’ajudar a fer-ho, que pugui sentir, per a que pugui Expressar-ho, això l’ajudarà a pensar i finalment, comprendrà el que li passa. Una de les nostres funcions és legitimar i validar el que les persones poden Estar sentint. Freud deia que s’ha de tenir una neutralitat benèvola diu que no S’ha de jutjar a l’usuari.

-Atenció flotant: procurem no tenir molta Informació prèvia, sinó que interessa que la història flueixi en mans de L’usuari; s’estarà pendent de tot i de res, no serà una atenció dirigida; no Importa que el que expliqui avui sigui diferent que el que va explicar ahir. Revés d’atenció dirigida, digui el que li vingui al cap, associació lliure; Deixis portar i sigui el que vulgui. Professional no focalitza.

·Setting extern: Té a veure amb el Temps, l´espai. : ha d’estar al servei de la confidencialitat; no es pot Molestar, per exemple amb una trucada de telèfon; hem de garantir un espai Tancat i protegit. L’espai garanteix la no interferència; també inclou l’hora, L’horari. Es determina un horari i s’ha de respectar tant a l’inici com al Final de la sessió; sempre es manté el mateix horari, establint-se un Compromís. No interferències, regularitat. El setting també vetlla per la Simetria, som semblants però no som amics. No estableix una relació d’amistat. La empatia té a veure amb la neutralitat; no puc sentir el que sent una mare Que ha perdut un fill, però si m’ho expliques puc intentar entendre-ho.

persona o persones i que poder Satisfer aquesta demanda.

S´estableix una relació asimètrica. (Ni inferior ni superior) Has de cuidar que sea de semejantes pero no Idèntica.

Freud diu que has de ser neutral i no Jutjar al pacient, però és impossible ser neutral, ja que nosaltres tenim Subjectivitat.

El setting i la funció de contenció

Per això, es va decidir establir un “setting”, és un espai protector de la relació entre el professional i L’usuari. La relació ha de ser càlida, amb molta intimitat.

·Setting intern: No hem de dir el Que has de fer

-Respecte: no dir el que ha de fer, sentir i/o Pensar. L’hem d’ajudar a fer-ho, que pugui sentir, per a que pugui Expressar-ho, això l’ajudarà a pensar i finalment, comprendrà el que li passa. Una de les nostres funcions és legitimar i validar el que les persones poden Estar sentint. Freud deia que s’ha de tenir una neutralitat benèvola diu que no S’ha de jutjar a l’usuari.

-Atenció flotant: procurem no tenir molta Informació prèvia, sinó que interessa que la història flueixi en mans de L’usuari; s’estarà pendent de tot i de res, no serà una atenció dirigida; no Importa que el que expliqui avui sigui diferent que el que va explicar ahir. Revés d’atenció dirigida, digui el que li vingui al cap, associació lliure; Deixis portar i sigui el que vulgui. Professional no focalitza.

·Setting extern: Té a veure amb el Temps, l´espai. : ha d’estar al servei de la confidencialitat; no es pot Molestar, per exemple amb una trucada de telèfon; hem de garantir un espai Tancat i protegit. L’espai garanteix la no interferència; també inclou l’hora, L’horari. Es determina un horari i s’ha de respectar tant a l’inici com al Final de la sessió; sempre es manté el mateix horari, establint-se un Compromís. No interferències, regularitat. El setting també vetlla per la Simetria, som semblants però no som amics. No estableix una relació d’amistat. La empatia té a veure amb la neutralitat; no puc sentir el que sent una mare Que ha perdut un fill, però si m’ho expliques puc intentar entendre-ho.


Entradas relacionadas: