Textos(205x240)

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,65 KB

felicitacions:us envio els meus mitjors i cincers desitjos per aquestes festes. Gràcies per tot recolçament i exemple que he trobat en vosaltres. Bon nadal i any ple de salut i èxit.Rep una afectuosa abraçada.full dereclamació: nom:...data:...expós:senyor director del club del llibre,he rebut un enviament de llibres que no es correspon amb la comanda que havia fet.Desitjaria,doncs que revissasis la meva carta i que m´enviassis els llibres demanats tan aviat com sigui possible. M´havien d´arribar la setmana vinent,perquè d´aquí a un mes m´he d´examinar i necessit els llibres quevaig demanar. Creu que m´arribaran a temps?,li deman que em respongui tan aviat com pugui. Atentament,...anuncio:Estimts companys.Ahir al matí vaig perdré el clauer.És possible que fos aquí a la facultat perquè vaig estar de 9 a 11h.És molt important perquè hi tinc les claus de casa,del cotxe i de la moto.De casa en tenim còpies,però de la resta no.Son claus d´aquelles de colors diversos i que pesen tan poc.El clauer és de plata i te forma de gat.Demano a qui el trobi q el deixi a secretaria o que me´l faci arribar com més aviat millor a la classe número tres de la segona planta de la facultat.
El meu nom es... i el tlf...Gràcies.
Nota:Hola...sóc na...,em sap molt greu,però avui no podré anar al cinema amb tú.El motiu pel que no podré acompanyar-te és perquè la mella filla es troba malament.Si vols ho deixam per al dimecres de la setmana vinent.Qualsevol cosa trucam a casa.Un salud.


S:a principi i al final del nombre(sal,nas,capsa).
SS:Entre vocals(messa,bossa,).En els muts acabats en(gressió).Els muts acabats(essa,baronessa).

Ç:Davant a,o,u (caçador,vençut).Acabats en ança(esperança).
C:Davant de e,i .O:Aguda tancades(cançó,condició). (excepcions:això,allò,dedebò,rebò,retrò,ressò,cartabò,repòs)

E:mayoria són obertes(cafè,francès,paciència,èxit,perquè).(excepcions:compostos de bé,té,ré,pagaré,també).

R:a principi de paraula i darrera de consonant(racó,riu,enredar)
RR:entre vocals(terrat,horror).

L·L:les q comencen per( al·l, col·l, mil·l, il·l ),acabades en ( el·la, il·la ),els verbs acabats en ( il·lar ).
-------------------------------------------------------------------
ca --->ques = roca, roques.
ga --->gues = arruga, arrugues.
ça --->ces = caça, caces.
ja --->ges = roja, roges.
--------------------------------------------------------------------
articles bingu plural
masc. el,es,l´,s´ els,es,els
femení la,sa,l´,s´ les,ses

Entradas relacionadas: