Textos expositius

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,97 KB

 
Textos expositius:serveixen per donar informació de manera objectiva i ordenada sobre fets, idees, teories, etc.Com s’organitzen:-Presentació: les idees mes importants.-Desenvolupament: explicació de les idees.-Conclusió: síntesi final. Adverbis: són mots invariables que complementen el verb o el adjectiu o un altre adverbi.Tipus de adverbis o locucions adverbials:
De manera Bé, malament, millor, pitjor, com, així, alhora, a poc a poc...
De lloc On, aquí, allà, allí, enlloc, lluny, prop, a prop, a dalt, davant...
De temps Quan, ara, sovint, abans, després, aviat, a vegades, de tant en tant...
De quantitat Quant, massa, molt, força, bastant, prou, gaire, tant, un xic, quasi...
D’afirmació Sí, també, prou, certament, així mateix, fins, tot, en efecte...
De dubte Potser, potser sí, tal vegada, a la millor, si molt convé...
De negació No, no pas, tampoc, de cap manera...
Preposicions: és un element que subordina un mot a un altre.Tipus: Preposicions: és un element que subordina un mot a un altre.Tipus:
FeblesA, en, amb, de, per...
Fortes Sobre, sota, entre, contra, sense, segons, fins, envers, malgrat, ultra, durant, mitjançant...
Locucions prepositives A causa de, a fi de, a favor de, per mitjà de...
Conjuncions: són mots invariables que poden enllaçar dos elements de l’oració.
Sinònims: són paraules que tenen el mateix significat.

Entradas relacionadas: