T.EXPLICATIU y T.ARGUMENTATIU

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 2,16 KB

T.EXPLICATIU: -INTENCIONALITAT: objectiva->es limita a donar informacions,a fer-nos compendre conceptes cientificament demostrables,indiscutibles-FUNCIO: hi predomina la funcio informativa -LLENGUATGE: mes aviat distant,fred, busca la claredad,sovint usa una terminologia mes o menys tecnica -ESTRUCTURA: sol ser tripartida, pero n´hi ha qe precedeixen de la introduccio o de la conclusio.En el paragraf d introduccio es busca captar l interes del lector i en el de conclusio es recullen o es resumeix les idees basiqes exposades-GENERES TEXTUALS: tractats,llibres de text,enciclopedia,etc.T.ARGUMENTATIU: -INTEN: subjectiva->preten convencer el receptor d una determinada idea-FUNCIO: preten convencer-LLENGUATGE: molt personal,hi abunden expresions com penso qe..,crec qe...,Sovint inclou figures estilistiques-ESTRUCTURA: consta de tres parts.La tesi de vegades ja es presenta en l introduccio;en qualsevol cas es demostra en els paragraf centrals per mitja d arguments,proves,etc,com tambe rebatent els arguments del contrari.En conclusio es repren la tesi defensada.-CONNECTORSaposició(però,en canvi,ara bè,etc)substitució(sinó,en comptes de, al contrari,etc)concessió(encara qe, malgrat qe, tot i qe, no obstant, de tota manera,etc)causals(prqè,ja qe,a causa de,etc)consecutius(així doncs,per tant,a conseqüencia,etc)condició(si,en el cas qe,etc)generalitzar( en general,generalment,etc)TIPUS D'ARGUMENTS.autoritat,model,benefici,causa&consequencia

Entradas relacionadas: