Teories de l'organització del treball i gestió empresarial

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,83 KB

Teories de l'organització del treball

Unes de les primeres teories de l’organització del treball era la de Henry Fayol que donava a veure la necessitat d’una estructura jerarquitzada on cada persona dependria d’un únic superior.

També va aparèixer l’escola de relacions humanes d’Elton Mayo, amb l’objectiu de fer el treball més humà: els treballadors augmentaven la seva motivació i per tant el seu rendiment ja que hi havia una relació i una bona convivència entre el personal.

També va crear més tard Abraham Maslow, la piràmide de Maslow.

Gestió empresarial

Gestionar és intentar que les persones que formen part de l’empresa facin les tasques necessàries per assolir els objectius.

N’hi ha 3 nivells de direcció:

L’alta direcció: són responsables del compliment dels objectius i supervisen el seu funcionament

El nivell intermedi: executa i controla la planificació

Nivell de gestió: els directius tenen la responsabilitat sobre l’execució dels plans i assignen les tasques als treballadors. Tenen unes funcions com, triar les tasques que s’han de fer, transmetre aquestes tasques els treballadors i donar-los instruccions perquè puguin fer-les, crear situacions de treball favorables per motivar als treballadors.

Una característica molt important per ser un bon directiu és el lideratge, és a dir, la capacitat de motivar a altres perquè assolixin els objectius amb entusiasme. N'hi ha 3 tipus: autoritari, democràtic i liberal.

Existeixen diferents teories que es basen en com el treballador avalua el seu treball (Douglas McGregor).

La presa de decisions

La seva característica principal és convertir la informació en acció. La decisió es pot prendre per intuïció o experiència de decisions anteriors.

Entradas relacionadas: