Teories etiques de deures

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,22 KB

 

Ideals de vidaà nosaltres construïm la nostra vida a Partir del que fem (Be o malament/ Millor o pitjor/ de manera conscienciosa o De qualsevol manera)à tot està en les nostres mans, però el que han fet I pensat els altres també ens pot ajudar en algunes ocasions.

Pensem racionalment

: només compten els interessos propis

Pensem moralment

: també compten els interessos dels altres

Ideal socràticà aconseguir la veritat universal i no tenim que confiar en el sentit comú ja que la gent dóna per valides les coses i No raona lo suficient à això seria ignorància                                                                                                     Sòcrates va crear un mètode per saber La veritat: el diàleg (raonar i així poder arribar a la veritat)

Ideal Aristotèlicà el màxim  bé per a l’ésser humà és la felicitat.                        Hem De dur a terme la virtut al llarg del temps, combinant l’activitat racional (pròpia dels humans) amb els recursos materials (bellesa, família, salut...). I Hem de trobar el punt mitja entre dos extrems viciosos (covardia –coratge-temeritat)* L’experiència és un factor important per aconseguir la saviesa pràctica per a Prendre decisions encertades per poder aconseguir la felicitat.

Ideal epicurià El plaer era l’únic bé (però primer tenia Que fugir del dolor), i que havia d’ocupar el primer lloc en les nostres vides (hedonista=plaer)                         Si Aconseguim viure sense l’ inquietud permanent del plaer i aconseguíssim evitar El dolor corporal, gaudiríem de la calma espiritual (ataraxía) en què Consisteix ser felíç.  Per aconseguir la Felicitat necessitem: serenitat física (aponsa), s. Psíquica (ataraxía). Elecció dels plaers amb prudènciaà naturals- necessaris (salut, amor..)/ natural- innecessari (diners, luxe...)/ innaturals- innecessaris (fama, poder...)

Ideal escèpticàseguir les costums i lleis del lloc on Vius (cadascú té la seva opinió per tant no podem saber realment com són les Coses)

Ideal estoicàhem de suprimir les emocions (apatheia) si Volem ser felíços

-Ens hem de considerar ciutadans del món i no del Poble

-Hi ha un ordre còsmic que hem d’acceptar

-Canviar d’actitud anterior per poder viure de Forma virtuosa (virtuts cardinals): prudència, fortalesa, autodomini, justícia                               TEORIES ÈTIQUES (conjunt Sistemàtic d’idees racionals sobre la moral)

. Hi ha les Metaetiques (-Què significa la paraula bé?)                                                                                                                                                      . Les normatives que s’ocupen de sistemitzar la moral ja Existeixen.                                                                                                  .Dintre De les imperatives hi ha les conseqüencialistes i les de deures.                         Les conseqüencialistes busquen resultats i conseqüències en les Accions               Les De deures se regeixen pels principis

Conseqüencialistesà

Egoisme ètic:

fas les coses perquè té provoquen un benestar més Gran del que li proporciones a qui ajudes.

Utilitarisme:

sol es consideren útils les accions si provoquen El més bé possible, és a dir, agafes l’alternativa que fas més be.

Teories de Deures (neguen que és Pugui justificar i fonamentar la correcció moral d’una acció en les seves bones Conseqüències)

.
Ètica Kantiana (I. Kant)
à el que no vulguis per tu no ho facis als altres, I també actues per bona voluntat (deure)                                                                 
. Prima Facie
à hi ha béns intrínsecs i deures. Tot i que No hi ha jerarquia de deures, cada situació demana lo seu i actuen per intuïció.

TEORIES DE LA VIRTUT: L’important és l’actitud de la persona i els seus trets característics (les normes de conducta no són tant importants)                                                                                               Maclynte vol eliminar els termes universals i Agafa una concepció aristotèlica (busca el terme mitja)                                                                                                 . La virtut depèn del lloc, l’època I les costums

Defineix


: Diàleg (una conversa raonada i Així poder accedir al camí de la veritat), felicitat perfecte (activitat Intel·lectual amb el sobreentès, sense virtut moral i d’altres),  hedonisme (teoria que busca el plaer), Atoraxía (calma espiritual), estoïcisme (teoria que accepta el Destí i no lluita per canviar-ho.                           

Entradas relacionadas: