Teoria del coneixement Empirisme Racionalisme i Kant

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,12 KB

RESUM FILOSOFIA


Teories del coneixement:(idees innates)


-Racionalisme: Concep el coneixement a través de la utilització de la raó i arguments raonats. Segons els racionalistes com René Descartes les idees més importants tenen origen en la raó, i aquestes idees son innates i son evidents. A partir d’aquestes idees innates (exemples: 1. ”Cogito Ergo Sum” = ”Penso després existeixo” 2. ”alguns triangles son equilàters”), sigui per inducció o deducció l’ésser humà construeix tots els seus coneixements.  

Ciència Formal: Matemàtiques i Lògica.


-

Empirisme

Sosté que l’única font de les nostres idees es a través dels sentits. A pesar de la negació de l’existència d’idees innates, els empiristes com David Hume, seguint l’experimentació sensorial van arribar a considerar i afirmar aquestes idees com ara causa i Déu.

Ciència Empírica: -Natural: Biologia, Física, Química, Geologia... 

   -Social, Humanístiques: Psicologia, Sociologia, Antropologia, Economia...


-Idealisme Transcendental: 

Emmanuel Kant esdevé el següent:

  1. Coneixement empíric.

  2. Aconseguim arribar a les idees (coneixement) a través de l’experimentació.

  3. Però per arribar, hem de tenir algunes estructures (idees) predeterminades (innates) que son el Temps i l’Espai


Fonts de Coneixement:


Percepció: És una facultat que ens permet interpretar les sensacions a través dels sentits.

Raó: Ens permet conèixer i pensar a través de la deducció d’informació a partir de les dades que tenim prèviament, l’apliquem als nous casos i comparem informacions per obtenir conseqüències.

Autoritat: Són les persones i fonts fiables que ens donen la informació directament, sense que la raonem o la utilització de l’experimentació.


Raonament deductiu e inductiu:


(treball)

Deducció: Mètode lògic per treure conclusions raonades d’un esdeveniment i la seva conclusió no és nova, es segueixen les premisses implícites.

Inducció: Procés que arriba a una conclusió a partir de l’imaginació de possibles situacions que parteixen de l’observació d’exemples significatius.

Mètode hipoteticodeductiu:

  1. Identificació del problema

  2. Induir possible solució(Hipotesi)

  3. Deducció: conseqüències d’aquesta possible solució

  4. Experimentació 

  5. Verificar o Falsar (Si es falsa , tornar al pas 2)

  6. Formulació d’un nou principi general

Entradas relacionadas: